Danh sách tiểu hành tinh/145401–145500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145401 2005 NL70 04/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145402 2005 NT72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145403 2005 NC73 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145404 2005 NX79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
145405 2005 NK80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
145406 2005 NL83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145407 2005 NN83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
145408 2005 NJ84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145409 2005 NT86 03/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145410 2005 NN87 04/07/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
145411 2005 NL99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145412 2005 OO 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145413 2005 OK8 26/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
145414 2005 OM13 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
145415 2005 OW14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,7 km MPC · JPL
145416 2005 OA24 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145417 2005 PC2 02/08/2005 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
145418 2005 PO11 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
145419 2005 PW15 04/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145420 2005 PP17 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
145421 2005 PD19 02/08/2005 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
145422 2005 PT20 07/08/2005 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
145423 2005 QQ4 24/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
145424 2005 QC16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
145425 2005 QP39 26/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
145426 2005 QS48 26/08/2005 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
145427 2005 QE52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
145428 2005 QP64 26/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
145429 2005 QO65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
145430 2005 QH72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
145431 2005 QZ77 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145432 2005 QJ78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145433 2005 QU79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
145434 2005 QV84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145435 2005 QU87 27/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
145436 2005 QF90 25/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145437 2005 QC94 26/08/2005 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
145438 2005 QM94 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145439 2005 QQ101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
145440 2005 QU143 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 7,5 km MPC · JPL
145441 2005 QY157 26/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
145442 2005 QB160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
145443 2005 QR165 31/08/2005 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
145444 2005 QD175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145445 Le Floch 145445|Le Floch}} 02/09/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,4 km MPC · JPL
145446 2005 RN10 08/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
145447 2005 RE12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145448 2005 RJ26 06/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
145449 2005 RN27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
145450 2005 RM31 13/09/2005 Črni Vrh Črni Vrh 7,9 km MPC · JPL
145451 2005 RM43 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
145452 2005 RN43 10/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica cubewano ( 806 km MPC · JPL
145453 2005 RR43 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 702 km MPC · JPL
145454 2005 SL3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145455 2005 SU3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145456 2005 SA5 24/09/2005 Vicques M. Ory 8,5 km MPC · JPL
145457 2005 SE5 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
145458 2005 SF22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
145459 2005 SA25 25/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
145460 2005 SZ31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145461 2005 SD69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145462 2005 ST69 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145463 2005 SU112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
145464 2005 SW133 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145465 2005 SS134 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145466 2005 SN165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
145467 2005 ST167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145468 2005 SH173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
145469 2005 SE222 27/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145470 2005 SJ222 27/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145471 2005 ST234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
145472 2005 SD256 22/09/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
145473 2005 SL262 23/09/2005 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
145474 2005 SA278 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 267 km MPC · JPL
145475 Rehoboth 2005 TP52 12/10/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,4 km MPC · JPL
145476 2005 TW65 02/10/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
145477 2005 TM76 05/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145478 2005 TC86 03/10/2005 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
145479 2005 TE124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145480 2005 TB190 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
145481 2005 UA72 23/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
145482 2005 UD130 24/10/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
145483 2005 UM142 25/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
145484 2005 UV273 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
145485 2005 UN398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
145486 2005 UJ438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 21 km MPC · JPL
145487 2005 UG455 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
145488 Kaczendre 2005 VP3 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
145489 2005 VG33 04/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
145490 2005 VB102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
145491 2005 VX108 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
145492 2005 WD6 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
145493 2005 WA7 21/11/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
145494 2005 WO35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145495 2005 WK37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145496 2005 WQ113 27/11/2005 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
145497 2005 XZ67 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
145498 2005 YQ190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145499 2006 BV33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
145500 2006 BL59 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL