Danh sách tiểu hành tinh/146301–146400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146301 2001 KN 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146302 2001 KK3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146303 2001 KY5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146304 2001 KT15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146305 2001 KC19 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146306 2001 KM19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146307 2001 KK21 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146308 2001 KJ28 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146309 2001 KD30 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146310 2001 KC37 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146311 2001 KS37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146312 2001 KU51 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
146313 2001 KM52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146314 2001 KO54 17/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
146315 2001 KG57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146316 2001 KK60 16/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146317 2001 KT61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146318 2001 LE1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146319 2001 LN3 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146320 2001 LZ5 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146321 2001 LA6 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146322 2001 LM17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146323 2001 LX18 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146324 2001 LY18 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146325 2001 MB28 23/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146326 2001 NL3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
146327 2001 NM4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146328 2001 NV6 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146329 2001 NJ8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146330 2001 NK17 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146331 2001 NO20 13/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
146332 2001 OL 17/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146333 2001 OE1 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
146334 2001 OL10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146335 2001 OK11 17/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
146336 2001 OK13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146337 2001 OW14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146338 2001 OH37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146339 2001 OY46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146340 2001 OF51 21/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
146341 2001 OS53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146342 2001 OZ59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
146343 2001 OD62 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146344 2001 OF68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
146345 2001 OJ73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
146346 2001 OS85 20/07/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146347 2001 OH87 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146348 2001 OF93 25/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146349 2001 OX96 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
146350 2001 OC97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146351 2001 OH97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
146352 2001 OG103 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146353 2001 OK103 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146354 2001 OK106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146355 2001 OL106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146356 2001 OB107 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146357 2001 OH107 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146358 2001 OD113 30/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
146359 2001 PG4 06/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
146360 2001 PM4 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146361 2001 PL5 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
146362 2001 PR13 13/08/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
146363 2001 PA26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
146364 2001 PX26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146365 2001 PC32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
146366 2001 PT40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146367 2001 PO42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146368 2001 PZ45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146369 2001 PD50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146370 2001 PE58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
146371 2001 PF62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146372 2001 QE2 16/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
146373 2001 QM3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146374 2001 QG4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146375 2001 QZ11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146376 2001 QJ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
146377 2001 QF16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146378 2001 QN32 17/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146379 2001 QS39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146380 2001 QV50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146381 2001 QC52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146382 2001 QS52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146383 2001 QD58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146384 2001 QF59 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146385 2001 QY62 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
146386 2001 QO70 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146387 2001 QX76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146388 2001 QG82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146389 2001 QM82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146390 2001 QJ87 17/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146391 2001 QB102 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146392 2001 QJ114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146393 2001 QO119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146394 2001 QH133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146395 2001 QX143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146396 2001 QQ149 22/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
146397 2001 QW153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,7 km MPC · JPL
146398 2001 QL156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
146399 2001 QS162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
146400 2001 QJ163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL