Danh sách tiểu hành tinh/146201–146300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146201 2000 UX18 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146202 2000 UO34 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146203 2000 UW56 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146204 2000 UJ57 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146205 2000 UW62 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146206 2000 UT65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146207 2000 UH71 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146208 2000 UW72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146209 2000 US82 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146210 2000 UV94 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146211 2000 UV97 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
146212 2000 UB105 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146213 2000 UD107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146214 2000 VQ34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146215 2000 VV36 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
146216 2000 VS49 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146217 2000 VX50 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146218 2000 VN52 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146219 2000 VU52 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
146220 2000 VB58 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146221 2000 VH58 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146222 2000 WX3 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146223 2000 WL4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146224 2000 WD38 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146225 2000 WG47 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146226 2000 WZ70 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146227 2000 WA71 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146228 2000 WL76 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146229 2000 WM84 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146230 2000 WN95 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146231 2000 WX101 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146232 2000 WJ125 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146233 2000 WG137 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146234 2000 WF143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146235 2000 WA145 21/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
146236 2000 WV148 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
146237 2000 WP154 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146238 2000 WZ154 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146239 2000 WN171 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146240 2000 WS180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146241 2000 WV191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
146242 2000 XQ2 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
146243 2000 XA3 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146244 2000 XO3 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146245 2000 XV18 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
146246 2000 XX19 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146247 2000 XU23 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146248 2000 XW35 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
146249 2000 YN6 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146250 2000 YZ11 23/12/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
146251 2000 YO42 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146252 2000 YS48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146253 2000 YB50 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
146254 2000 YT50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146255 2000 YA63 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146256 2000 YE81 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146257 2000 YM135 17/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
146258 2001 AO22 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146259 2001 BL7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146260 2001 BX8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146261 2001 BA10 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
146262 2001 BU39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146263 2001 BG62 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146264 2001 BM74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146265 2001 BC78 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
146266 2001 CY 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146267 2001 CO26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146268 Jennipolakis 2001 DQ 16/02/2001 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
146269 2001 DY36 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146270 2001 DT50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146271 2001 DQ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146272 2001 EY5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
146273 2001 ES22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146274 2001 FF6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146275 2001 FK12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
146276 2001 FG40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146277 2001 FJ49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146278 2001 FG63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146279 2001 FT68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146280 2001 FW69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146281 2001 FO75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146282 2001 FV99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146283 2001 FQ110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146284 2001 FC126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
146285 2001 FZ145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146286 2001 FR155 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
146287 2001 FS180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
146288 2001 GC 01/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 2,0 km MPC · JPL
146289 2001 GH1 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146290 2001 HE9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146291 2001 HT12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146292 2001 HZ13 21/04/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
146293 2001 HC22 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146294 2001 HP30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146295 2001 HA43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
146296 2001 HW52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146297 2001 HY52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146298 2001 HR65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146299 2001 JR 04/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
146300 2001 JM5 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL