Danh sách tiểu hành tinh/146101–146200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146101 2000 QR5 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
146102 2000 QB9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
146103 2000 QK28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146104 2000 QP44 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146105 2000 QW72 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146106 2000 QP81 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146107 2000 QL88 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146108 2000 QK105 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146109 2000 QH108 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146110 2000 QH152 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
146111 2000 QV160 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146112 2000 QW176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146113 2000 QQ179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
146114 2000 QU208 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146115 2000 QC215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146116 2000 QY228 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146117 2000 QB251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
146118 2000 RZ2 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146119 2000 RC15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146120 2000 RM18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146121 2000 RR18 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146122 2000 RA23 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146123 2000 RZ28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
146124 2000 RN29 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
146125 2000 RM39 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146126 2000 RL80 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
146127 2000 RD82 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146128 2000 RQ82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146129 2000 RO92 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146130 2000 RG93 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146131 2000 RK97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
146132 2000 RP101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
146133 2000 RD105 07/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146134 2000 SE1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146135 2000 SM1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146136 2000 SS27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146137 2000 SG28 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146138 2000 SL30 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146139 2000 SL33 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146140 2000 SE48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146141 2000 SC52 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146142 2000 SJ52 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146143 2000 SF58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146144 2000 SY60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146145 2000 SQ63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146146 2000 SU91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146147 2000 SD93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146148 2000 SN132 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
146149 2000 SG134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146150 2000 SS138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146151 2000 SD142 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146152 2000 SU147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146153 2000 SZ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146154 2000 SQ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146155 2000 SH151 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146156 2000 SG158 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146157 2000 SE168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146158 2000 SF169 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
146159 2000 SC177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146160 2000 SA183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
146161 2000 SS186 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
146162 2000 SS188 21/09/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
146163 2000 ST204 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146164 2000 SK224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146165 2000 SM227 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146166 2000 SG266 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146167 2000 SY266 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
146168 2000 SM267 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146169 2000 SW274 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146170 2000 SK275 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
146171 2000 SS282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146172 2000 SB283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146173 2000 SP284 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146174 2000 SW295 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146175 2000 SJ300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146176 2000 SM302 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146177 2000 SN305 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146178 2000 SZ305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146179 2000 SY309 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146180 2000 SY312 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146181 2000 SX316 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146182 2000 SC325 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146183 2000 SK327 29/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
146184 2000 SX333 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
146185 2000 SD338 25/09/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
146186 2000 SC347 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
146187 2000 SE365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146188 2000 TD1 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
146189 2000 TN6 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146190 2000 TC25 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146191 2000 TE33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146192 2000 TK43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146193 2000 TO45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146194 2000 TO51 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
146195 2000 TY52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146196 2000 TJ55 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146197 2000 TT61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
146198 2000 TT68 03/10/2000 McGraw-Hill B. Chaboyer 3,4 km MPC · JPL
146199 2000 UZ9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146200 2000 UY12 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL