Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/145801–145900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145801 1998 RF80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145802 1998 SC9 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145803 1998 SW12 23/09/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
145804 1998 SX41 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145805 1998 SC42 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145806 1998 SA77 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
145807 1998 SU77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145808 1998 SQ83 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
145809 1998 SF84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145810 1998 SR86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145811 1998 ST104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145812 1998 SX115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
145813 1998 SJ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145814 1998 SD140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145815 1998 SN149 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145816 1998 SC152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145817 1998 SQ161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145818 1998 SF170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145819 1998 TB2 12/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
145820 Valeromeo 1998 TL7 15/10/1998 Ceccano G. Masi 1,4 km MPC · JPL
145821 1998 TK12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145822 1998 TW18 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
145823 1998 UH1 19/10/1998 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
145824 1998 UP34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145825 1998 UE42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145826 1998 UP45 23/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
145827 1998 VA7 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
145828 1998 VS25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145829 1998 VC42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145830 1998 VY56 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145831 1998 VB57 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
145832 1998 WG31 19/11/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145833 1998 WY37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
145834 1998 WH39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145835 1998 XW23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145836 1998 XE63 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
145837 1998 YZ2 16/12/1998 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
145838 1998 YF11 18/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
145839 1998 YK12 23/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
145840 1998 YW18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145841 1998 YH20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
145842 1999 AL6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145843 1999 AD10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
145844 1999 AG26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
145845 1999 BS26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145846 1999 CC13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
145847 1999 CQ13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
145848 1999 CP36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145849 1999 CE43 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145850 1999 CA66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
145851 1999 CS69 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
145852 1999 CN93 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145853 1999 CX97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145854 1999 CS98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145855 1999 CV105 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145856 1999 CY114 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145857 1999 EY2 10/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145858 1999 EM8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145859 1999 JH135 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
145860 1999 KO3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
145861 1999 LF1 07/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
145862 1999 ML2 22/06/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145863 1999 NT15 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
145864 1999 NE41 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
145865 1999 RC4 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145866 1999 RL55 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
145867 1999 RJ131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145868 1999 RA138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145869 1999 RQ140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145870 1999 RU179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145871 1999 RJ186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145872 1999 RB214 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145873 1999 RA219 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
145874 1999 RY236 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145875 1999 RV249 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145876 1999 RF259 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145877 1999 SP11 30/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145878 1999 SS14 29/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
145879 1999 SW21 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145880 1999 TE 01/10/1999 High Point D. K. Chesney 1,5 km MPC · JPL
145881 1999 TC32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145882 1999 TU32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145883 1999 TT51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145884 1999 TY83 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145885 1999 TF87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145886 1999 TY98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145887 1999 TM100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145888 1999 TT103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145889 1999 TC125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145890 1999 TP139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145891 1999 TS147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145892 1999 TD151 15/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
145893 1999 TG165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145894 1999 TF167 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
145895 1999 TA169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145896 1999 TF190 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
145897 1999 TT191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145898 1999 TT192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145899 1999 TT197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145900 1999 TO219 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL