Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/144801–144900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144801 2004 HF55 23/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144802 2004 HH55 23/04/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
144803 2004 HL56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
144804 2004 HU58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144805 2004 HD59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
144806 2004 HC61 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
144807 2004 HV63 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144808 2004 HD64 25/04/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
144809 2004 HV72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144810 2004 HE74 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144811 2004 HK74 29/04/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
144812 2004 JX 10/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
144813 2004 JU1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
144814 2004 JL2 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
144815 2004 JP2 08/05/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144816 2004 JL4 10/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144817 2004 JB5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
144818 2004 JD5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
144819 2004 JS5 12/05/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144820 2004 JW5 10/05/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144821 2004 JB6 12/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144822 2004 JF12 13/05/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
144823 2004 JU13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144824 2004 JZ13 09/05/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144825 2004 JB15 09/05/2004 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
144826 2004 JP15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144827 2004 JF16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144828 2004 JL16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
144829 2004 JV16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144830 2004 JQ17 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
144831 2004 JN21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144832 2004 JE23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
144833 2004 JM24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144834 2004 JR24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144835 2004 JC26 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144836 2004 JR28 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
144837 2004 JG29 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144838 2004 JM30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144839 2004 JJ31 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144840 2004 JX35 13/05/2004 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
144841 2004 JB37 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
144842 2004 JF37 13/05/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
144843 2004 JH38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144844 2004 JD41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144845 2004 JM42 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144846 2004 JW46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144847 2004 JP49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144848 2004 KB3 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
144849 2004 KG3 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144850 2004 KY5 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144851 2004 KK7 20/05/2004 Needville Needville Obs. 7,7 km MPC · JPL
144852 2004 KU7 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
144853 2004 KW8 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144854 2004 KA10 19/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144855 2004 KF10 19/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
144856 2004 KH10 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144857 2004 LT7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144858 2004 LT9 13/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144859 2004 LG10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144860 2004 LJ11 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144861 2004 LA12 14/06/2004 Palomar NEAT APO 3,0 km MPC · JPL
144862 2004 LK13 11/06/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
144863 2004 LW13 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144864 2004 LC15 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144865 2004 LD15 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144866 2004 LX16 14/06/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
144867 2004 LA17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144868 2004 LW29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144869 2004 MQ 16/06/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144870 2004 MA8 29/06/2004 Siding Spring SSS 7,7 km MPC · JPL
144871 2004 NN1 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144872 2004 NN12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144873 2004 NT19 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144874 2004 NV30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144875 2004 OX 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
144876 2004 OB1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144877 2004 OS5 17/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144878 2004 RO13 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,6 km MPC · JPL
144879 2004 RS39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144880 2004 RU56 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
144881 2004 RM99 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144882 2004 RP106 08/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
144883 2004 RM110 11/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
144884 2004 RQ113 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144885 2004 RH116 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
144886 2004 RJ141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144887 2004 RD165 09/09/2004 Uccle P. De Cat, E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
144888 2004 RZ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144889 2004 RZ213 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
144890 2004 RG288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
144891 2004 RC289 14/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
144892 2004 SJ3 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144893 2004 ST4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144894 2004 SY5 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
144895 2004 TO65 05/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144896 2004 TT308 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144897 2004 UX10 20/10/2004 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
144898 2004 VD17 07/11/2004 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
144899 2004 VX34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144900 2004 VG64 13/11/2004 Catalina CSS ATE · 780 m MPC · JPL