Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/145701–145800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145701 4269 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145702 4274 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145703 4389 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
145704 4537 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145705 5149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145706 1981 EE6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
145707 1981 EN10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
145708 1981 EB32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
145709 Rocknowar 1981 SK9 28/09/1981 Siding Spring E. Colombini 2,3 km MPC · JPL
145710 1989 SF3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
145711 1989 TY6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
145712 1991 BQ1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
145713 1991 TQ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
145714 1992 DK7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
145715 1992 DX10 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
145716 1993 FC23 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
145717 1993 FQ41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
145718 1993 FT57 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
145719 1993 FG81 18/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
145720 1993 OX7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
145721 1993 PG 13/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145722 1993 TZ46 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
145723 1993 YT 21/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
145724 1994 AA10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145725 1994 CB5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145726 1994 GF2 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145727 1994 PL29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
145728 1994 RO 07/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,1 km MPC · JPL
145729 1994 RS4 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145730 1994 UG10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145731 1995 AU 05/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
145732 Kanmon 1995 DH1 21/02/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 1,8 km MPC · JPL
145733 1995 DL5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145734 1995 HT2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145735 1995 OW7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145736 1995 SN9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145737 1995 SN11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145738 1995 SW21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145739 1995 SX27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145740 1995 SZ68 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145741 1995 SM70 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145742 1995 SV74 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145743 1995 SN77 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145744 1995 UV10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145745 1995 UT13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145746 1995 UR18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145747 1995 UF39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145748 1995 UP50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145749 1995 UT55 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145750 1995 VT13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145751 1995 YK6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145752 1995 YV11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
145753 1996 AK6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145754 1996 HF26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
145755 1996 TC37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
145756 1996 TZ38 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
145757 1996 VO17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
145758 1997 CL7 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145759 1997 CG25 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
145760 1997 EO3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
145761 1997 ES24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145762 1997 GC12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
145763 1997 GS14 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145764 1997 GD31 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145765 1997 HR3 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145766 1997 MX 26/06/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
145767 1997 PW 03/08/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
145768 Petiška 1997 PT2 12/08/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,7 km MPC · JPL
145769 1997 SR14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145770 1997 TW24 13/10/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 3,3 km MPC · JPL
145771 1997 VD2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
145772 1997 WC4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145773 1997 WH4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145774 1998 BE17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145775 1998 BE20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
145776 1998 BB21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145777 1998 BG21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145778 1998 BL24 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
145779 1998 CC 01/02/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 600 m MPC · JPL
145780 1998 DG8 21/02/1998 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
145781 1998 FO41 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
145782 1998 FE74 29/03/1998 Bologna E. Colombini 3,5 km MPC · JPL
145783 1998 KF 16/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
145784 1998 KY3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
145785 1998 MO33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145786 1998 OT11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
145787 1998 QH4 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
145788 1998 QZ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
145789 1998 QJ31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145790 1998 QE36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145791 1998 QM77 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145792 1998 QV83 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145793 1998 QX96 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145794 1998 QJ109 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145795 1998 RA16 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
145796 1998 RM22 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145797 1998 RB23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145798 1998 RA30 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145799 1998 RE51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145800 1998 RY59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL