Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/144701–144800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144701 2004 GF14 13/04/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
144702 2004 GS15 09/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144703 2004 GY15 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
144704 2004 GA17 10/04/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144705 2004 GE18 12/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144706 2004 GF18 12/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144707 2004 GG18 12/04/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144708 2004 GM18 13/04/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
144709 2004 GL21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144710 2004 GR21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144711 2004 GV21 12/04/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
144712 2004 GN22 12/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144713 2004 GF23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144714 2004 GH24 13/04/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144715 2004 GN26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144716 Scotttucker 2004 GW28 13/04/2004 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,5 km MPC · JPL
144717 2004 GG29 12/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144718 2004 GR30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144719 2004 GC31 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144720 2004 GE32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
144721 2004 GD34 12/04/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
144722 2004 GL34 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144723 2004 GQ34 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144724 2004 GX34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
144725 2004 GL35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144726 2004 GN35 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144727 2004 GS36 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144728 2004 GE37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144729 2004 GU37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
144730 2004 GZ38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
144731 2004 GA39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144732 2004 GN40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144733 2004 GS40 12/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144734 2004 GM41 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144735 2004 GB42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144736 2004 GG42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
144737 2004 GY42 15/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144738 2004 GB50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144739 2004 GM50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144740 2004 GU51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
144741 2004 GL59 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
144742 2004 GZ60 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
144743 2004 GD61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
144744 2004 GC62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
144745 2004 GR65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144746 2004 GA67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144747 2004 GX74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144748 2004 GR80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144749 2004 GF83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
144750 2004 GN87 15/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
144751 2004 GZ87 13/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144752 Plunge 2004 HK 16/04/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,2 km MPC · JPL
144753 2004 HF1 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144754 2004 HH2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144755 2004 HO3 16/04/2004 Siding Spring SSS 7,2 km MPC · JPL
144756 2004 HX4 16/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144757 2004 HJ5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144758 2004 HR7 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144759 2004 HH9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144760 2004 HQ9 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144761 2004 HX9 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144762 2004 HR10 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144763 2004 HU11 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
144764 2004 HB16 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144765 2004 HH17 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144766 2004 HS17 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144767 2004 HR19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144768 2004 HB20 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144769 Zachariassen 2004 HO20 19/04/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 4,2 km MPC · JPL
144770 2004 HM22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144771 2004 HQ22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144772 2004 HB25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144773 2004 HG25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
144774 2004 HQ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144775 2004 HT25 19/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144776 2004 HN26 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144777 2004 HR27 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144778 2004 HA28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
144779 2004 HV28 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144780 2004 HJ29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144781 2004 HZ29 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144782 2004 HH30 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144783 2004 HO30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144784 2004 HR30 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144785 2004 HC31 22/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
144786 2004 HT35 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144787 2004 HQ38 23/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
144788 2004 HX42 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144789 2004 HF43 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144790 2004 HT43 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
144791 2004 HY43 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144792 2004 HD46 21/04/2004 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
144793 2004 HD47 22/04/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144794 2004 HF47 22/04/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144795 2004 HV47 22/04/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
144796 2004 HV48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
144797 2004 HM49 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
144798 2004 HX50 23/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
144799 2004 HX54 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144800 2004 HC55 23/04/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL