Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/143801–143900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143801 2003 WR116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143802 2003 WV117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143803 2003 WA119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143804 2003 WE119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143805 2003 WZ122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143806 2003 WD123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143807 2003 WY126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143808 2003 WG127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143809 2003 WN127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143810 2003 WR127 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143811 2003 WE130 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143812 2003 WW131 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
143813 2003 WO136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143814 2003 WP136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143815 2003 WR136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143816 2003 WC137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143817 2003 WJ137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143818 2003 WF138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143819 2003 WJ138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143820 2003 WS139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143821 2003 WR141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143822 2003 WC142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143823 2003 WU142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143824 2003 WX145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143825 2003 WK147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143826 2003 WH148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143827 2003 WM150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143828 2003 WP150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143829 2003 WP151 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143830 2003 WV152 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143831 2003 WH157 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143832 2003 WQ159 29/11/2003 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
143833 2003 WB161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143834 2003 WV167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143835 2003 WG181 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143836 2003 XL1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143837 2003 XO7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143838 2003 XT7 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143839 2003 XL16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143840 2003 XA18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
143841 2003 XN20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143842 2003 XY24 01/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
143843 2003 XG36 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143844 2003 XW37 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143845 2003 XT38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143846 2003 YA3 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143847 2003 YO4 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143848 2003 YZ5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
143849 2003 YG6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143850 2003 YV6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143851 2003 YK7 17/12/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
143852 2003 YR7 20/12/2003 Nashville R. Clingan 1,2 km MPC · JPL
143853 2003 YX7 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143854 2003 YT8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143855 2003 YC9 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143856 2003 YN10 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143857 2003 YU11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143858 2003 YH12 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143859 2003 YD13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143860 2003 YL13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143861 2003 YP13 17/12/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
143862 2003 YW13 17/12/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
143863 2003 YC15 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143864 2003 YN15 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143865 2003 YG16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143866 2003 YH16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143867 2003 YZ16 17/12/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143868 2003 YA18 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143869 2003 YM20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143870 2003 YO22 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143871 2003 YK23 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143872 2003 YU23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143873 2003 YC24 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143874 2003 YO24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143875 2003 YR24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143876 2003 YE26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143877 2003 YF26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143878 2003 YG27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
143879 2003 YV27 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143880 2003 YZ28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143881 2003 YO29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143882 2003 YP29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143883 2003 YB32 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143884 2003 YD34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143885 2003 YW34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143886 2003 YE35 18/12/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
143887 2003 YJ36 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143888 2003 YL40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143889 2003 YR40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
143890 2003 YE43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143891 2003 YP43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143892 2003 YU43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143893 2003 YS44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
143894 2003 YT45 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143895 2003 YY50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143896 2003 YN55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143897 2003 YV55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143898 2003 YG56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143899 2003 YK56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143900 2003 YJ58 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL