Danh sách tiểu hành tinh/144301–144400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144301 2004 DK4 16/02/2004 Kvistaberg UDAS 3,3 km MPC · JPL
144302 2004 DV4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144303 Mirellabreschi 2004 DD7 16/02/2004 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,6 km MPC · JPL
144304 2004 DS7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144305 2004 DT8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144306 2004 DC11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144307 2004 DL11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144308 2004 DV11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144309 2004 DR12 16/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144310 2004 DZ12 16/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144311 2004 DJ14 16/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144312 2004 DO14 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144313 2004 DW15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144314 2004 DF16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144315 2004 DM16 17/02/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
144316 2004 DX16 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144317 2004 DT17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
144318 2004 DL18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
144319 2004 DR18 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
144320 2004 DS18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
144321 2004 DJ19 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144322 2004 DK20 17/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144323 2004 DN20 17/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
144324 2004 DO20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144325 2004 DX20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144326 2004 DZ21 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144327 2004 DD22 17/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144328 2004 DU22 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144329 2004 DD23 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
144330 2004 DE24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144331 2004 DR24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144332 2004 DV24 21/02/2004 Haleakala NEAT APO 1,8 km MPC · JPL
144333 Marcinkiewicz 2004 DT25 20/02/2004 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
144334 2004 DM26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144335 2004 DS28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144336 2004 DE30 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144337 2004 DG30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144338 2004 DO30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144339 2004 DY31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144340 2004 DG32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144341 2004 DS32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144342 2004 DW32 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144343 2004 DM33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144344 2004 DQ33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144345 2004 DJ34 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
144346 2004 DH35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144347 2004 DO36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144348 2004 DR36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144349 2004 DU36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144350 2004 DV36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144351 2004 DY36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144352 2004 DY37 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144353 2004 DY39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144354 2004 DB41 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144355 2004 DH41 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
144356 2004 DJ41 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
144357 2004 DB42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144358 2004 DD42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144359 2004 DJ42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144360 2004 DF44 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
144361 2004 DV44 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144362 2004 DG45 26/02/2004 Jornada D. S. Dixon 4,4 km MPC · JPL
144363 2004 DX46 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144364 2004 DE47 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144365 2004 DN47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144366 2004 DA48 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144367 2004 DG48 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144368 2004 DK48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144369 2004 DW48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144370 2004 DH49 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144371 2004 DJ49 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144372 2004 DN51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144373 2004 DX52 20/02/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
144374 2004 DF55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144375 2004 DL56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144376 2004 DR59 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144377 2004 DW59 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
144378 2004 DK60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144379 2004 DW60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144380 2004 DC61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144381 2004 DK61 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144382 2004 DZ62 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144383 2004 DK65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
144384 2004 DZ65 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144385 2004 DJ69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,7 km MPC · JPL
144386 Emmabirath 2004 DB71 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
144387 2004 DT71 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144388 2004 DD72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
144389 2004 DT72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144390 2004 DK75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144391 2004 EK 11/03/2004 Needville Needville Obs. 2,4 km MPC · JPL
144392 2004 EO1 10/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144393 2004 EW1 11/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144394 2004 EO2 13/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
144395 2004 ER2 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144396 2004 EG3 10/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144397 2004 EP3 10/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144398 2004 EY4 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144399 2004 ES6 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144400 2004 EZ6 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL