Danh sách tiểu hành tinh/143901–144000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143901 2003 YR60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
143902 2003 YR61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143903 2003 YZ61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143904 2003 YM62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143905 2003 YS62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143906 2003 YW62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143907 2003 YV63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143908 2003 YR65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143909 2003 YS66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143910 2003 YD69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143911 2003 YJ69 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143912 2003 YN70 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143913 2003 YF74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143914 2003 YA75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143915 2003 YC79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143916 2003 YE79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143917 2003 YN79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143918 2003 YP79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143919 2003 YW80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143920 2003 YF82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143921 2003 YW85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143922 2003 YU87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143923 2003 YE89 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143924 2003 YH89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143925 2003 YO89 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
143926 2003 YX89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
143927 2003 YE90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143928 2003 YU90 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143929 2003 YP91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143930 2003 YP98 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
143931 2003 YD102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143932 2003 YF102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143933 2003 YC104 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143934 2003 YD105 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143935 2003 YE105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143936 2003 YR105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143937 2003 YK106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143938 2003 YV106 22/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
143939 2003 YC107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
143940 2003 YW113 24/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143941 2003 YE115 27/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
143942 2003 YF115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143943 2003 YH115 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143944 2003 YP115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143945 2003 YZ115 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143946 2003 YB117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143947 2003 YQ117 26/12/2003 Haleakala NEAT APO 3,1 km MPC · JPL
143948 2003 YJ118 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143949 2003 YO119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143950 2003 YR120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143951 2003 YC121 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143952 2003 YL121 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143953 2003 YL122 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143954 2003 YY122 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143955 2003 YC123 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143956 2003 YL123 27/12/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
143957 2003 YB125 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143958 2003 YD126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143959 2003 YG126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143960 2003 YX126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143961 2003 YU128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143962 2003 YT129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143963 2003 YA130 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143964 2003 YD130 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143965 2003 YC133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143966 2003 YE133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143967 2003 YR134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143968 2003 YN136 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
143969 2003 YS136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143970 2003 YJ138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143971 2003 YV138 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143972 2003 YK142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143973 2003 YP142 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143974 2003 YA143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143975 2003 YP143 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143976 2003 YG144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143977 2003 YM145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143978 2003 YS145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143979 2003 YF146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143980 2003 YT148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143981 2003 YH150 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143982 2003 YK150 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
143983 2003 YE152 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143984 2003 YZ152 29/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
143985 2003 YT153 29/12/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
143986 2003 YB154 29/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
143987 2003 YS154 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143988 2003 YT154 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143989 2003 YY158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143990 2003 YN175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143991 2003 YO179 17/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 307 km MPC · JPL
143992 2004 AF 05/01/2004 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
143993 2004 AG2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143994 2004 AU2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143995 2004 AJ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143996 2004 AN3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
143997 2004 AU3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
143998 2004 AQ4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143999 2004 AR4 12/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144000 2004 AV4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also