Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/143601–143700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143601 2003 FZ78 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
143602 2003 FW81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143603 2003 FM89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
143604 2003 FK91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
143605 2003 FP91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
143606 2003 FZ92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
143607 2003 FD94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
143608 2003 FD112 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143609 2003 FL114 31/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
143610 2003 FA117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
143611 2003 FP117 25/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143612 2003 FQ120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143613 2003 FD121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143614 2003 GO2 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143615 2003 GK4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143616 2003 GA11 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143617 2003 GH12 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143618 2003 GQ28 07/04/2003 Uccle T. Pauwels 4,5 km MPC · JPL
143619 2003 GC49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
143620 2003 GM50 04/04/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
143621 2003 GE55 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
143622 Robertbloch 2003 HG 22/04/2003 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
143623 2003 HJ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143624 2003 HM16 27/04/2003 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
143625 2003 HJ26 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
143626 2003 HU27 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
143627 2003 HJ28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
143628 2003 HG31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
143629 2003 HS32 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143630 2003 HA33 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143631 2003 HS35 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
143632 2003 HA37 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
143633 2003 HX53 22/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
143634 2003 HR54 24/04/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
143635 2003 HU54 24/04/2003 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
143636 2003 KO19 30/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
143637 2003 LP6 12/06/2003 Socorro LINEAR APO 1,9 km MPC · JPL
143638 2003 MU8 28/06/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143639 2003 MK9 30/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143640 2003 NR4 05/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143641 Sapello 2003 NK5 05/07/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 1,1 km MPC · JPL
143642 2003 NV6 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
143643 2003 NP7 07/07/2003 Palomar NEAT AMO 810 m MPC · JPL
143644 2003 OE3 23/07/2003 Wise D. Polishook 1,3 km MPC · JPL
143645 2003 OP4 22/07/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
143646 2003 OO7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143647 2003 OZ13 27/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
143648 2003 QP17 22/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
143649 2003 QQ47 24/08/2003 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
143650 2003 QZ61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143651 2003 QO104 31/08/2003 Haleakala NEAT APO +1km · 2,2 km MPC · JPL
143652 2003 RW12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
143653 2003 RT13 15/09/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
143654 2003 SH11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143655 2003 SE18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
143656 2003 SJ39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
143657 2003 SA45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143658 2003 SB45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143659 2003 SR55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143660 2003 SJ70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
143661 2003 SM73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
143662 2003 SP84 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143663 2003 SW88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
143664 2003 SM93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
143665 2003 SP98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143666 2003 SR109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143667 2003 SQ125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143668 2003 SF128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143669 2003 SO140 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143670 2003 SJ145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
143671 2003 SW151 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
143672 2003 SN155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143673 2003 SO195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143674 2003 SB210 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
143675 2003 SJ214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
143676 2003 SK214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
143677 2003 SW220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
143678 2003 SA224 30/09/2003 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
143679 2003 SK236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143680 2003 SU242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143681 2003 SX255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143682 2003 SQ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143683 2003 SV280 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
143684 2003 SS293 27/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
143685 2003 SS317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. res · 122 km MPC · JPL
143686 2003 TW11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143687 2003 TP18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143688 2003 TH30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
143689 2003 UQ9 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143690 2003 UK13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
143691 2003 UQ15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143692 2003 UF20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143693 2003 UM21 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
143694 2003 UK24 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
143695 2003 UQ40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143696 2003 UU40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
143697 2003 UP44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
143698 2003 UB55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143699 2003 UN55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143700 2003 UF57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,2 km MPC · JPL