Danh sách tiểu hành tinh/143501–143600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143501 2003 DY13 26/02/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
143502 2003 DS14 25/02/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
143503 2003 DC15 26/02/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143504 2003 DL17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,5 km MPC · JPL
143505 2003 DM17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,0 km MPC · JPL
143506 2003 DO17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 6,0 km MPC · JPL
143507 2003 DL20 22/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143508 2003 DJ22 24/02/2003 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,0 km MPC · JPL
143509 2003 EG1 05/03/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143510 2003 EN4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
143511 2003 EZ5 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
143512 2003 ED7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
143513 2003 EH7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143514 2003 EN8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
143515 2003 EX8 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
143516 2003 EP9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143517 2003 ES9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143518 2003 ED10 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143519 2003 EV11 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143520 2003 EJ12 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143521 2003 EY12 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143522 2003 EG13 06/03/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
143523 2003 EH13 06/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
143524 2003 ET13 06/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143525 2003 EZ14 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143526 2003 EG15 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143527 2003 EN16 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
143528 2003 ET18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143529 2003 EU18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
143530 2003 EE19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143531 2003 EC20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
143532 2003 EK20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143533 2003 ER20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
143534 2003 EC21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
143535 2003 EZ22 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143536 2003 EZ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143537 2003 EV24 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143538 2003 EG25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143539 2003 EN25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143540 2003 ED27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143541 2003 EL27 06/03/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
143542 2003 EC30 06/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143543 2003 EW30 06/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143544 2003 EX30 06/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
143545 2003 EA31 06/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143546 2003 EG31 06/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143547 2003 ES31 07/03/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143548 2003 ER35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143549 2003 EU36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
143550 2003 EC37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
143551 2003 EH37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143552 2003 ET37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143553 2003 EG38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
143554 2003 ED39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143555 2003 EH39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143556 2003 ED40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
143557 2003 ER40 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
143558 2003 ET42 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
143559 2003 ET43 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143560 2003 EV44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
143561 2003 EP45 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143562 2003 EZ45 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143563 2003 EQ46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143564 2003 ER47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143565 2003 EW48 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143566 2003 EP51 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143567 2003 ET51 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
143568 2003 EX52 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143569 2003 EB53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
143570 2003 ER53 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143571 2003 EX57 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143572 2003 ET58 10/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
143573 2003 EU58 11/03/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
143574 2003 EC59 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143575 2003 EB60 12/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 4,8 km MPC · JPL
143576 2003 FS1 24/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143577 2003 FG2 23/03/2003 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
143578 2003 FA5 24/03/2003 Črni Vrh H. Mikuž, S. Matičič 7,5 km MPC · JPL
143579 Dérimiksa 2003 FE7 28/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,1 km MPC · JPL
143580 2003 FO9 21/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
143581 2003 FV12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
143582 2003 FQ13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
143583 2003 FY13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
143584 2003 FS23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
143585 2003 FF24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
143586 2003 FD26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
143587 2003 FY28 24/03/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
143588 2003 FN45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
143589 2003 FJ46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143590 2003 FU50 25/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143591 2003 FF51 25/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143592 2003 FS52 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
143593 2003 FG61 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143594 2003 FD62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
143595 2003 FL62 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143596 2003 FN62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
143597 2003 FZ65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143598 2003 FV75 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143599 2003 FM78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143600 2003 FW78 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL