Danh sách tiểu hành tinh/142501–142600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142501 2002 TX32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142502 2002 TA34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142503 2002 TT34 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142504 2002 TS35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142505 2002 TT35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142506 2002 TC36 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142507 2002 TN36 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142508 2002 TP36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142509 2002 TJ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142510 2002 TM37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142511 2002 TE38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142512 2002 TG39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142513 2002 TK39 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142514 2002 TU39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142515 2002 TZ39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
142516 2002 TD40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142517 2002 TJ40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142518 2002 TP40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142519 2002 TJ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142520 2002 TO41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142521 2002 TL42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142522 2002 TM43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142523 2002 TO43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142524 2002 TT44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142525 2002 TA45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142526 2002 TD45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142527 2002 TF45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142528 2002 TL45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142529 2002 TG47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142530 2002 TL47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142531 2002 TN47 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142532 2002 TU47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142533 2002 TR48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142534 2002 TY48 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142535 2002 TD49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142536 2002 TE49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142537 2002 TV50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142538 2002 TX50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142539 2002 TD51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142540 2002 TN51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142541 2002 TR51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142542 2002 TS51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142543 2002 TT51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142544 2002 TB52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142545 2002 TK52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142546 2002 TS52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142547 2002 TT52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142548 2002 TG53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142549 2002 TJ53 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142550 2002 TK53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142551 2002 TV53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142552 2002 TO54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142553 2002 TX54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142554 2002 TX56 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142555 2002 TB58 03/10/2002 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
142556 2002 TK58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142557 2002 TS60 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142558 2002 TP61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
142559 2002 TO64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,0 km MPC · JPL
142560 2002 TW67 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142561 2002 TX68 08/10/2002 Palomar NEAT AMO 850 m MPC · JPL
142562 Graetz 2002 TL69 10/10/2002 Michael Adrian M. Kretlow 1,6 km MPC · JPL
142563 2002 TR69 10/10/2002 Socorro LINEAR AMO 860 m MPC · JPL
142564 2002 TR70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142565 2002 TN75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
142566 2002 TH77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142567 2002 TQ78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142568 2002 TV78 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142569 2002 TA79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142570 2002 TG79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142571 2002 TA80 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142572 2002 TG81 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142573 2002 TC82 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142574 2002 TS82 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142575 2002 TP85 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142576 2002 TZ85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
142577 2002 TC86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
142578 2002 TB88 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142579 2002 TK88 03/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142580 2002 TM89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142581 2002 TH90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
142582 2002 TE95 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142583 2002 TE96 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142584 2002 TF96 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142585 2002 TH96 03/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
142586 2002 TL100 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142587 2002 TZ101 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142588 2002 TD102 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142589 2002 TY103 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142590 2002 TB105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142591 2002 TG108 01/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
142592 2002 TL108 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142593 2002 TK109 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142594 2002 TZ109 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142595 2002 TF111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
142596 2002 TG112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142597 2002 TQ112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142598 2002 TY112 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142599 2002 TY115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142600 2002 TG116 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL