Danh sách tiểu hành tinh/143001–143100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143001 2002 VO101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143002 2002 VQ101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143003 2002 VC102 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143004 2002 VD103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143005 2002 VG103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143006 2002 VK103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143007 2002 VO103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143008 2002 VQ103 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143009 2002 VX103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143010 2002 VB104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143011 2002 VJ104 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143012 2002 VG105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143013 2002 VJ106 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143014 2002 VT106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143015 2002 VN108 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143016 2002 VQ108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143017 2002 VW108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143018 2002 VA109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143019 2002 VC109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143020 2002 VF110 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143021 2002 VG110 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143022 2002 VO110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143023 2002 VV110 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143024 2002 VO112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
143025 2002 VA113 13/11/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
143026 2002 VC114 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143027 2002 VN114 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
143028 2002 VK115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
143029 2002 VZ118 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
143030 2002 VD119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143031 2002 VH119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143032 2002 VO119 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143033 2002 VN121 13/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143034 2002 VQ121 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143035 2002 VS121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143036 2002 VT121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143037 2002 VU121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143038 2002 VE122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143039 2002 VF122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
143040 2002 VX123 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143041 2002 VB127 13/11/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
143042 2002 VW127 14/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
143043 2002 VH128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143044 2002 VO128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143045 2002 VJ129 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143046 2002 VR131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,3 km MPC · JPL
143047 2002 VW131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,1 km MPC · JPL
143048 Margaretpenston 2002 VR132 02/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons, I. P. Williams 2,1 km MPC · JPL
143049 2002 VY134 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143050 2002 VM135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143051 2002 WO1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143052 2002 WY2 24/11/2002 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
143053 2002 WG3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143054 2002 WH5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143055 2002 WQ5 23/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
143056 2002 WB6 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143057 2002 WO8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
143058 2002 WT8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143059 2002 WQ10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
143060 2002 WF11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
143061 2002 WH11 23/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
143062 2002 WK11 26/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
143063 2002 WZ11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143064 2002 WC12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
143065 2002 WF12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
143066 2002 WZ13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143067 2002 WM14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
143068 2002 WC15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143069 2002 WM15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
143070 2002 WB16 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143071 2002 WE16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
143072 2002 WJ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143073 2002 WD17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143074 2002 WK19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
143075 2002 WP20 29/11/2002 Farpoint Farpoint Obs. 4,6 km MPC · JPL
143076 2002 WE21 24/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143077 2002 XX1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143078 2002 XM2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143079 2002 XC3 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143080 2002 XQ3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143081 2002 XC5 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143082 2002 XJ6 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143083 2002 XV6 01/12/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
143084 2002 XX6 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
143085 2002 XQ7 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143086 2002 XN8 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143087 2002 XP9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143088 2002 XT9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143089 2002 XZ9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143090 2002 XC10 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143091 2002 XB13 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
143092 2002 XD13 03/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
143093 2002 XD14 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143094 2002 XA15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
143095 2002 XB15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
143096 2002 XJ15 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143097 2002 XN17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143098 2002 XF18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143099 2002 XW18 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143100 2002 XQ19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL