Danh sách tiểu hành tinh/142001–142100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142001 2002 PW159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
142002 2002 PM160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
142003 2002 PP160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
142004 2002 PE161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
142005 2002 PS161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
142006 2002 PG162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
142007 2002 PJ162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
142008 2002 PT162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
142009 2002 PS163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
142010 2002 PX163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
142011 2002 PW164 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
142012 2002 PF165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
142013 2002 PC167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142014 Neirinck 2002 PA168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142015 2002 PW169 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142016 2002 PD172 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142017 2002 PB173 07/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
142018 2002 PK173 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142019 2002 PG174 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142020 Xinghaishiyan 2002 PH178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142021 2002 QB1 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142022 2002 QE1 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142023 2002 QY2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142024 2002 QO3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142025 2002 QR4 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142026 2002 QY4 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142027 2002 QM5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142028 2002 QU5 17/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142029 2002 QE6 17/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142030 2002 QG6 17/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142031 2002 QR6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
142032 2002 QN7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142033 2002 QY7 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142034 2002 QJ8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142035 2002 QT9 20/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142036 2002 QH11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142037 2002 QJ13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142038 2002 QS13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142039 2002 QX13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142040 2002 QE15 26/08/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
142041 2002 QR15 21/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
142042 2002 QS15 21/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142043 2002 QX15 27/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142044 2002 QZ15 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142045 2002 QD16 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142046 2002 QK16 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
142047 2002 QK18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142048 2002 QU18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142049 2002 QK20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142050 2002 QP20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142051 2002 QQ20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142052 2002 QS20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142053 2002 QL21 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142054 2002 QB22 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142055 2002 QP23 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142056 2002 QA24 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142057 2002 QZ25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
142058 2002 QM27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142059 2002 QH29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142060 2002 QH30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142061 2002 QP31 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142062 2002 QR32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142063 2002 QS32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142064 2002 QY32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142065 2002 QL33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142066 2002 QC35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142067 2002 QV35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142068 2002 QA36 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142069 2002 QH36 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
142070 2002 QO36 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142071 2002 QX36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
142072 2002 QF39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
142073 2002 QQ41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142074 2002 QW41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142075 2002 QK42 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142076 2002 QQ42 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142077 2002 QB43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142078 2002 QZ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142079 2002 QB44 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142080 2002 QT44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
142081 2002 QD46 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142082 2002 QQ46 31/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142083 2002 QK47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142084 Jamesdaniel 2002 QU47 29/08/2002 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
142085 2002 QB48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
142086 2002 QK50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
142087 2002 QM50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
142088 2002 QN50 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
142089 2002 QE52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
142090 2002 QL52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
142091 Omerblaes 2002 QW52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
142092 2002 QT53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
142093 2002 QM54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
142094 2002 QR55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
142095 2002 QR58 18/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142096 2002 QR59 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142097 2002 QG62 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142098 2002 QU63 17/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142099 2002 QO64 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142100 2002 QE66 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL