Danh sách tiểu hành tinh/141501–141600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141501 2002 ES42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141502 2002 ET46 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141503 2002 EW58 13/03/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
141504 2002 ET66 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141505 2002 ED73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141506 2002 EO74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141507 2002 ER79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
141508 2002 EY79 12/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
141509 2002 ET84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141510 2002 EU88 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141511 2002 EK90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141512 2002 EO90 12/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
141513 2002 EZ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141514 2002 EC94 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141515 2002 EU97 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141516 2002 ER98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141517 2002 EG102 06/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141518 2002 EB136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
141519 2002 ED137 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
141520 2002 EL144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
141521 2002 ER144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
141522 2002 EF147 14/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
141523 2002 EQ149 15/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
141524 2002 FE5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141525 2002 FV5 21/03/2002 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
141526 2002 FA6 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 370 m MPC · JPL
141527 2002 FG7 28/03/2002 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
141528 2002 FN21 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141529 2002 FG24 19/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
141530 2002 FE37 30/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141531 2002 GB 01/04/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
141532 2002 GE3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141533 2002 GG3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141534 2002 GJ3 08/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141535 2002 GG5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141536 2002 GM7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141537 2002 GY10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141538 2002 GA11 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141539 2002 GA14 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141540 2002 GC14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141541 2002 GL14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141542 2002 GO18 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
141543 2002 GX22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141544 2002 GY22 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
141545 2002 GH26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141546 2002 GD45 04/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141547 2002 GS46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141548 2002 GW46 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
141549 2002 GT50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
141550 2002 GW52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141551 2002 GO55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141552 2002 GC56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141553 2002 GL58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141554 2002 GV58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141555 2002 GW67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141556 2002 GT69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141557 2002 GY69 08/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
141558 2002 GZ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
141559 2002 GQ76 07/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
141560 2002 GE78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141561 2002 GL79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141562 2002 GY86 10/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141563 2002 GQ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141564 2002 GE101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141565 2002 GS103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141566 2002 GB107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141567 2002 GC108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141568 2002 GG111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141569 2002 GT111 10/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141570 2002 GT125 12/04/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
141571 2002 GA127 12/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
141572 2002 GB128 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141573 2002 GC132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141574 2002 GZ137 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
141575 2002 GD142 13/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141576 2002 GH142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141577 2002 GS149 14/04/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
141578 2002 GT159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141579 2002 GJ161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
141580 2002 GU164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141581 2002 GQ167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141582 2002 GC169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141583 2002 GB171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141584 2002 GU178 15/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
141585 2002 HE 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141586 2002 HQ 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141587 2002 HW2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141588 2002 HY2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141589 2002 HA3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141590 2002 HS6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141591 2002 HC9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141592 2002 HN10 18/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141593 2002 HK12 30/04/2002 Palomar NEAT APO 810 m MPC · JPL
141594 2002 HN12 30/04/2002 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
141595 2002 HY12 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141596 2002 HA14 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141597 2002 HG17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
141598 2002 JJ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
141599 2002 JL 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141600 2002 JA2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL