Danh sách tiểu hành tinh/142301–142400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142301 2002 RT149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142302 2002 RR150 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142303 2002 RW153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
142304 2002 RZ154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142305 2002 RN155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142306 2002 RL157 11/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142307 2002 RS158 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142308 2002 RJ162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142309 2002 RZ162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142310 2002 RE164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142311 2002 RR164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142312 2002 RU164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142313 2002 RD165 12/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
142314 2002 RH165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142315 2002 RU165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142316 2002 RB166 13/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
142317 2002 RE166 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142318 2002 RQ166 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142319 2002 RD168 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142320 2002 RH169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142321 2002 RO171 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142322 2002 RX171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
142323 2002 RW172 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142324 2002 RC173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142325 2002 RB175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142326 2002 RZ176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142327 2002 RH180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
142328 2002 RL180 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142329 2002 RW182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142330 2002 RE185 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142331 2002 RL186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142332 2002 RG187 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142333 2002 RX187 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142334 2002 RM189 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142335 2002 RU189 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142336 2002 RL190 14/09/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
142337 2002 RR195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142338 2002 RT199 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142339 2002 RX201 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142340 2002 RP202 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142341 2002 RM203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142342 2002 RR203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142343 2002 RK204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142344 2002 RM205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142345 2002 RC207 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142346 2002 RN207 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142347 2002 RT208 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
142348 2002 RX211 09/09/2002 Haleakala NEAT AMO 850 m MPC · JPL
142349 2002 RR212 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
142350 2002 RA213 12/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142351 2002 RJ213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142352 2002 RW214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142353 2002 RC217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142354 2002 RL217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142355 2002 RT218 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
142356 2002 RX218 15/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142357 2002 RE219 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142358 2002 RW220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142359 2002 RP223 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142360 2002 RL224 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
142361 2002 RO225 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142362 2002 RD226 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142363 2002 RH227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142364 2002 RD228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142365 2002 RT228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142366 2002 RD230 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142367 2002 RC233 14/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
142368 Majden 2002 RH233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
142369 Johnhodges 2002 RE234 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
142370 2002 RZ239 15/09/2002 Palomar S. F. Hönig 990 m MPC · JPL
142371 2002 RB240 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
142372 2002 RN243 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142373 2002 RJ244 14/09/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
142374 2002 RX246 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142375 2002 RL247 09/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142376 2002 RM248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142377 2002 RW249 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142378 2002 SJ1 27/09/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,5 km MPC · JPL
142379 2002 SN3 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142380 2002 SB5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142381 2002 SE5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142382 2002 SS5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142383 2002 SX6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142384 2002 SX8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142385 2002 SZ8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142386 2002 SU9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142387 2002 SV10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142388 2002 SL11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142389 2002 SQ11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142390 2002 SR12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142391 2002 SY13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142392 2002 SO17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142393 2002 SW17 26/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142394 2002 SK18 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142395 2002 ST18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142396 2002 SW18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142397 2002 SM19 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142398 2002 SP19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
142399 2002 SQ19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
142400 2002 SE20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL