Danh sách tiểu hành tinh/142101–142200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142101 2002 QJ68 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142102 2002 QP69 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142103 2002 QV74 18/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
142104 2002 QM78 30/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
142105 2002 QX83 19/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142106 Nengshun 2002 QZ83 30/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
142107 2002 QG86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142108 2002 QJ86 17/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
142109 2002 QD92 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142110 2002 RO 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
142111 2002 RU1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142112 2002 RS2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142113 2002 RS3 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
142114 2002 RA4 02/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142115 2002 RC5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142116 2002 RE5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
142117 2002 RY5 01/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142118 2002 RE6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142119 2002 RD7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
142120 2002 RM7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142121 2002 RD8 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142122 2002 RG8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142123 2002 RA9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142124 2002 RP9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142125 2002 RR9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142126 2002 RT9 04/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
142127 2002 RY9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142128 2002 RE10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142129 2002 RD11 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142130 2002 RU11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142131 2002 RV11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142132 2002 RW13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142133 2002 RY13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142134 2002 RH14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142135 2002 RY14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142136 2002 RZ14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142137 2002 RN15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142138 2002 RQ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142139 2002 RR16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142140 2002 RA17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
142141 2002 RT17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142142 2002 RW17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142143 2002 RM18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142144 2002 RX18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142145 2002 RD19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142146 2002 RZ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
142147 2002 RR20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142148 2002 RD21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142149 2002 RR21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142150 2002 RT21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142151 2002 RN24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142152 2002 RO24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142153 2002 RS24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142154 2002 RM28 05/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
142155 2002 RT28 06/09/2002 Emerald Lane L. Ball 2,1 km MPC · JPL
142156 2002 RX29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142157 2002 RB30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142158 2002 RS30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142159 2002 RT30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142160 2002 RN31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142161 2002 RR31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142162 2002 RY31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142163 2002 RF32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142164 2002 RG32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142165 2002 RF33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142166 2002 RK34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142167 2002 RM34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142168 2002 RC35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142169 2002 RS35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142170 2002 RP36 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142171 2002 RE38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142172 2002 RK39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142173 2002 RN39 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142174 2002 RO39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142175 2002 RB40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142176 2002 RE40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142177 2002 RT40 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142178 2002 RW41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142179 2002 RL43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142180 2002 RN43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142181 2002 RP45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142182 2002 RW45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142183 2002 RP46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142184 2002 RC47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142185 2002 RV47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142186 2002 RW47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142187 2002 RZ47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142188 2002 RC49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142189 2002 RO49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142190 2002 RN50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142191 2002 RV50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142192 2002 RU51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142193 2002 RU52 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
142194 2002 RF53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142195 2002 RK54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142196 2002 RP54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142197 2002 RT55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142198 2002 RN56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142199 2002 RC57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142200 2002 RF57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL