Danh sách tiểu hành tinh/141001–141100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141001 2001 WX30 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141002 2001 WY30 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
141003 2001 WL31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141004 2001 WR31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141005 2001 WP32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141006 2001 WS32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141007 2001 WD33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141008 2001 WA34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141009 2001 WQ34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141010 2001 WT35 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141011 2001 WN38 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141012 2001 WD42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
141013 2001 WO43 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141014 2001 WJ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141015 2001 WT44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141016 2001 WS45 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141017 2001 WY45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141018 2001 WC47 20/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
141019 2001 WX47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
141020 2001 WY50 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141021 2001 WQ51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141022 2001 WS51 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141023 2001 WV51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141024 2001 WA52 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141025 2001 WR52 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141026 2001 WH55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141027 2001 WR55 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141028 2001 WG58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141029 2001 WD59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141030 2001 WN59 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141031 2001 WT60 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141032 2001 WG62 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141033 2001 WS63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141034 2001 WJ66 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141035 2001 WS66 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141036 2001 WU67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141037 2001 WZ70 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141038 2001 WW72 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141039 2001 WO73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141040 2001 WM75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141041 2001 WW75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141042 2001 WS76 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141043 2001 WT79 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
141044 2001 WL80 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141045 2001 WE83 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141046 2001 WR89 20/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
141047 2001 WY90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141048 2001 WR91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141049 2001 WM97 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141050 2001 WN99 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141051 2001 WW101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
141052 2001 XR1 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
141053 2001 XT1 09/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
141054 2001 XW2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141055 2001 XT3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141056 2001 XV4 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
141057 2001 XS5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141058 2001 XE6 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141059 2001 XQ6 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141060 2001 XB7 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141061 2001 XN9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141062 2001 XS10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
141063 2001 XZ11 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141064 2001 XD12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141065 2001 XS12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141066 2001 XF13 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141067 2001 XV13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141068 2001 XR14 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
141069 2001 XX14 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141070 2001 XN15 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141071 2001 XM17 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
141072 2001 XF19 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141073 2001 XW21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141074 2001 XA22 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
141075 2001 XT22 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141076 2001 XE25 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141077 2001 XB27 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141078 2001 XQ30 11/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
141079 2001 XS30 11/12/2001 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
141080 2001 XV33 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141081 2001 XF34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141082 2001 XT34 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141083 2001 XE35 13/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
141084 2001 XJ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141085 2001 XQ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141086 2001 XQ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141087 2001 XK37 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141088 2001 XR39 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141089 2001 XA40 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141090 2001 XJ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
141091 2001 XZ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141092 2001 XJ43 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141093 2001 XS44 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141094 2001 XL45 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141095 2001 XW46 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
141096 2001 XB48 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141097 2001 XN50 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141098 2001 XO52 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141099 2001 XJ53 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141100 2001 XV53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL