Danh sách tiểu hành tinh/140301–140400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140301 2001 SL312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140302 2001 SQ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140303 2001 SK313 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140304 2001 SR313 21/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140305 2001 SA314 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140306 2001 SB314 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140307 2001 SM315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140308 2001 SK316 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140309 2001 SL318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140310 2001 SN318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140311 2001 SR319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140312 2001 SY319 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140313 2001 SD320 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140314 2001 SV320 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140315 2001 SG321 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140316 2001 SE322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140317 2001 SO323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140318 2001 SQ323 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140319 2001 ST327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
140320 2001 SX327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
140321 2001 SD330 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140322 2001 SD334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
140323 2001 SD337 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140324 2001 SK337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
140325 2001 SC339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
140326 2001 SV339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140327 2001 SY339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
140328 2001 SD343 22/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140329 2001 SM344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140330 2001 SY347 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140331 2001 SG349 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140332 2001 SK350 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140333 2001 TD2 10/10/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
140334 2001 TU3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140335 2001 TZ3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140336 2001 TP4 08/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140337 2001 TS4 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
140338 2001 TX4 08/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140339 2001 TP5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140340 2001 TO7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,3 km MPC · JPL
140341 2001 TR7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
140342 2001 TG8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140343 2001 TX10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140344 2001 TO11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140345 2001 TV12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140346 2001 TO14 07/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140347 2001 TT14 07/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140348 2001 TK15 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,0 km MPC · JPL
140349 2001 TU15 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140350 2001 TL16 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140351 2001 TD18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
140352 2001 TK18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
140353 2001 TX18 15/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
140354 2001 TM19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140355 2001 TN19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140356 2001 TY19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140357 2001 TY20 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140358 2001 TH21 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140359 2001 TL22 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140360 2001 TD23 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140361 2001 TN23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140362 2001 TQ23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140363 2001 TP24 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140364 2001 TD27 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
140365 2001 TL27 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140366 2001 TK28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140367 2001 TP28 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140368 2001 TC29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140369 2001 TO29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140370 2001 TU30 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140371 2001 TY30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140372 2001 TW32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140373 2001 TL34 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140374 2001 TM36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140375 2001 TN36 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140376 2001 TE37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140377 2001 TN37 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140378 2001 TQ39 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140379 2001 TD42 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
140380 2001 TF45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 4,1 km MPC · JPL
140381 2001 TR46 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140382 2001 TV47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
140383 2001 TP48 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
140384 2001 TA49 15/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
140385 2001 TU49 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140386 2001 TG51 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140387 2001 TW51 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140388 2001 TZ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140389 2001 TM54 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140390 2001 TB55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140391 2001 TQ55 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140392 2001 TS57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140393 2001 TV57 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140394 2001 TW58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140395 2001 TJ63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140396 2001 TG64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140397 2001 TK65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140398 2001 TM67 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140399 2001 TN67 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140400 2001 TR68 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL