Danh sách tiểu hành tinh/138901–139000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138901 2000 YU98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138902 2000 YO102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138903 2000 YA107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138904 2000 YO108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138905 2000 YK110 30/12/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138906 2000 YO118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138907 2000 YB129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
138908 2000 YG130 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138909 2000 YO135 18/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
138910 2000 YE136 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138911 2001 AE2 02/01/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
138912 2001 AD4 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138913 2001 AJ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138914 2001 AB12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138915 2001 AW13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138916 2001 AS14 02/01/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138917 2001 AZ19 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138918 2001 AJ22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138919 2001 AU23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138920 2001 AE24 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
138921 2001 AR24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138922 2001 AY39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
138923 2001 AS40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
138924 2001 AV40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
138925 2001 AU43 04/01/2001 Socorro LINEAR AMO 2,3 km MPC · JPL
138926 2001 BA 16/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
138927 2001 BR 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
138928 2001 BP1 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
138929 2001 BU1 16/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
138930 2001 BQ3 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138931 2001 BJ4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138932 2001 BB8 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138933 2001 BT8 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138934 2001 BW8 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138935 2001 BH12 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
138936 2001 BK13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138937 2001 BK16 19/01/2001 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
138938 2001 BJ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138939 2001 BE20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138940 2001 BO23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138941 2001 BU28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138942 2001 BP29 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138943 2001 BT30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138944 2001 BF31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138945 2001 BZ37 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138946 2001 BA39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
138947 2001 BA40 23/01/2001 Haleakala NEAT 450 m MPC · JPL
138948 2001 BR47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138949 2001 BS58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138950 2001 BR61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
138951 2001 BV62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138952 2001 BP63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138953 2001 BW68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138954 2001 BD73 28/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
138955 2001 BX73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
138956 2001 BK78 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138957 2001 BT79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138958 2001 BZ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138959 2001 CZ2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138960 2001 CQ3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138961 2001 CJ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138962 2001 CP7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138963 2001 CA9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138964 2001 CL9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138965 2001 CD17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138966 2001 CS17 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138967 2001 CN18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138968 2001 CT18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138969 2001 CZ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138970 2001 CV19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138971 2001 CB21 02/02/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
138972 2001 CO21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138973 2001 CZ22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
138974 2001 CX24 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138975 2001 CT25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138976 2001 CJ26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138977 2001 CY31 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138978 2001 CD32 12/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138979 Černice 2001 CM32 14/02/2001 Kleť M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
138980 2001 CY36 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 1,0 km MPC · JPL
138981 2001 CE47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
138982 2001 CS49 02/02/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
138983 2001 DX4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138984 2001 DY6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
138985 2001 DP7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
138986 2001 DB12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138987 2001 DN12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138988 2001 DQ12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138989 2001 DK14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138990 2001 DV14 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
138991 2001 DF16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138992 2001 DS16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138993 2001 DQ19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138994 2001 DY20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138995 2001 DR22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138996 2001 DT22 17/02/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
138997 2001 DA24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138998 2001 DX26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138999 2001 DU27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139000 2001 DA28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also