Danh sách tiểu hành tinh/137901–138000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137901 2000 AD204 12/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
137902 2000 AQ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137903 2000 AT214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137904 2000 AU217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137905 2000 AT225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137906 2000 AL227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137907 2000 AT231 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137908 2000 AT232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137909 2000 AN235 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137910 2000 AP238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137911 2000 AB246 08/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley AMO 1,1 km MPC · JPL
137912 2000 AK251 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137913 2000 BH3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
137914 2000 BU7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137915 2000 BK8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137916 2000 BM10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137917 2000 BW12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137918 2000 BO13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137919 2000 BD14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 3,6 km MPC · JPL
137920 2000 BW16 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137921 2000 BV17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137922 2000 BA18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137923 2000 BF18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137924 2000 BD19 26/01/2000 Socorro LINEAR ATE 970 m MPC · JPL
137925 2000 BJ19 30/01/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137926 2000 BS22 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137927 2000 BX23 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137928 2000 BO24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137929 2000 BG26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137930 2000 BN26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137931 2000 BY26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137932 2000 BS28 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137933 2000 BH32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137934 2000 BO32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
137935 2000 BT32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137936 2000 BB34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137937 2000 BP34 30/01/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
137938 2000 BK35 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
137939 2000 BW35 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137940 2000 BQ37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137941 2000 BQ42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137942 2000 BB47 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137943 2000 BZ48 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137944 2000 BC49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137945 2000 BF49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137946 2000 BF51 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137947 2000 CD1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
137948 2000 CY3 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137949 2000 CV6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137950 2000 CB7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137951 2000 CG11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
137952 2000 CY11 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137953 2000 CG12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137954 2000 CK13 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
137955 2000 CD15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137956 2000 CW17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137957 2000 CZ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137958 2000 CX18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
137959 2000 CZ18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137960 2000 CD19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137961 2000 CO19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137962 2000 CA22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137963 2000 CB23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137964 2000 CZ23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137965 2000 CT24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137966 2000 CZ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137967 2000 CS26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137968 2000 CY31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137969 2000 CA32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137970 2000 CR33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
137971 2000 CQ39 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137972 2000 CB40 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137973 2000 CH40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137974 2000 CG41 07/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
137975 2000 CQ41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137976 2000 CT41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137977 2000 CU41 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137978 2000 CL43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137979 2000 CG47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137980 2000 CC49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137981 2000 CH50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137982 2000 CR53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137983 2000 CU54 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137984 2000 CV55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
137985 2000 CP56 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
137986 2000 CG60 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
137987 2000 CN61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137988 2000 CA62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137989 2000 CB62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137990 2000 CD62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137991 2000 CM64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137992 2000 CE66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137993 2000 CH66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137994 2000 CQ66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137995 2000 CV74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137996 2000 CT77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137997 2000 CX77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137998 2000 CK80 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137999 2000 CM80 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138000 2000 CK82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also