Danh sách tiểu hành tinh/138801–138900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138801 2000 TJ26 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138802 2000 TL27 03/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
138803 2000 TT34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
138804 2000 TG36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
138805 2000 TE39 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
138806 2000 TK39 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138807 2000 TA43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138808 2000 TD43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138809 2000 TF43 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138810 2000 TB50 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
138811 2000 TW50 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
138812 2000 TY54 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138813 2000 TO56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
138814 2000 TD58 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138815 2000 TQ64 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch AMO 930 m MPC · JPL
138816 2000 TG65 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138817 2000 UR8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138818 2000 UK15 29/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
138819 2000 UL22 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138820 2000 UN22 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138821 2000 UM23 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138822 2000 UR23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138823 2000 UR24 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
138824 2000 UK28 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138825 2000 UR31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
138826 2000 UY42 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138827 2000 UB44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138828 2000 UD52 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138829 2000 UL58 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138830 2000 UJ62 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138831 2000 UD68 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
138832 2000 UX88 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138833 2000 UE91 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138834 2000 UQ92 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138835 2000 UZ97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138836 2000 UW100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138837 2000 UC109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138838 2000 VL3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
138839 2000 VA10 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138840 2000 VB10 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138841 2000 VT15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138842 2000 VN22 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138843 2000 VF39 02/11/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
138844 2000 VC41 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138845 2000 VV57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138846 2000 VJ61 02/11/2000 Socorro LINEAR APO 2,2 km MPC · JPL
138847 2000 VE62 03/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138848 2000 WD1 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
138849 2000 WL3 17/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138850 2000 WR6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138851 2000 WW7 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138852 2000 WN10 20/11/2000 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
138853 2000 WN13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138854 2000 WK17 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138855 2000 WU28 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138856 2000 WT34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138857 2000 WC47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138858 2000 WE62 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138859 2000 WN63 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
138860 2000 WO77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138861 2000 WO87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138862 2000 WP113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138863 2000 WO119 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138864 2000 WM143 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138865 2000 WP159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
138866 2000 WO163 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138867 2000 XD5 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
138868 2000 XR15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138869 2000 XL16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138870 2000 XP16 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138871 2000 XG17 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
138872 2000 XU31 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138873 2000 XV34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138874 2000 XN35 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138875 2000 XF37 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138876 2000 XA45 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
138877 2000 XG47 15/12/2000 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
138878 2000 YE1 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
138879 2000 YQ2 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138880 2000 YK6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138881 2000 YD9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138882 2000 YZ9 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138883 2000 YL29 26/12/2000 Haleakala NEAT APO 1,2 km MPC · JPL
138884 2000 YQ37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138885 2000 YR41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138886 2000 YJ46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138887 2000 YE50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138888 2000 YQ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138889 2000 YY55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138890 2000 YD61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138891 2000 YY61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138892 2000 YM64 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138893 2000 YH66 30/12/2000 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
138894 2000 YW67 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138895 2000 YL74 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138896 2000 YN74 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138897 2000 YV77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138898 2000 YU87 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138899 2000 YD95 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138900 2000 YW97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL