Danh sách tiểu hành tinh/134901–135000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134901 2000 WY156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134902 2000 WU159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134903 2000 XZ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134904 2000 XR17 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134905 2000 XA26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134906 2000 XO33 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134907 2000 YL13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134908 2000 YM32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134909 2000 YC37 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
134910 2000 YL39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134911 2000 YM42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134912 2000 YC44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134913 2000 YZ45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134914 2000 YC51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134915 2000 YV51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134916 2000 YP53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134917 2000 YS53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134918 2000 YE55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134919 2000 YM59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134920 2000 YU92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134921 2000 YD98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134922 2000 YV104 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
134923 2000 YQ111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134924 2000 YC115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134925 2000 YO117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134926 2000 YS117 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134927 2000 YB132 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134928 2001 AG2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134929 2001 AT16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134930 2001 AH26 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134931 2001 AN33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134932 2001 BQ5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134933 2001 BZ5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134934 2001 BT9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134935 2001 BL11 21/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,2 km MPC · JPL
134936 2001 BV13 22/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,8 km MPC · JPL
134937 2001 BH21 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134938 2001 BW29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134939 2001 BY35 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134940 2001 BR37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134941 2001 BM47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134942 2001 BO53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
134943 2001 BB54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134944 2001 BY57 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134945 2001 BN60 25/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
134946 2001 BH62 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
134947 2001 BD74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134948 2001 BL82 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134949 2001 CR 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134950 2001 CX5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134951 2001 CK7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134952 2001 CB12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134953 2001 CV20 04/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134954 2001 CL27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134955 2001 CQ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134956 2001 DJ8 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
134957 2001 DN18 16/02/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
134958 2001 DX27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134959 2001 DU34 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134960 2001 DW37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134961 2001 DN41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134962 2001 DB64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134963 2001 DM78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134964 2001 DB97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134965 2001 DQ99 17/02/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
134966 2001 DO102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134967 2001 DR103 16/02/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
134968 2001 DJ107 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134969 2001 EL1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134970 2001 EZ9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
134971 2001 EE21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134972 2001 EV24 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134973 2001 FA 16/03/2001 Badlands Badlands Obs. 1,3 km MPC · JPL
134974 2001 FS3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134975 2001 FJ10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134976 2001 FL30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
134977 2001 FX30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
134978 2001 FH40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134979 2001 FF53 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134980 2001 FT54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134981 2001 FK57 21/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
134982 2001 FZ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134983 2001 FP69 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134984 2001 FU71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134985 2001 FY80 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134986 2001 FE100 17/03/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
134987 2001 FA114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134988 2001 FX115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
134989 2001 FG123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134990 2001 FM131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
134991 2001 FG138 21/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
134992 2001 FP138 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
134993 2001 FX146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
134994 2001 FW151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
134995 2001 FZ155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134996 2001 FD158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
134997 2001 FE195 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134998 2001 GU9 15/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
134999 2001 HC9 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135000 2001 HT13 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also