Danh sách tiểu hành tinh/135001–135100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135001 2001 HR21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135002 2001 HU27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135003 2001 HQ45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
135004 2001 HZ45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135005 2001 HC54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
135006 2001 HB58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135007 2001 HF58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135008 2001 JB 02/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
135009 2001 JQ2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
135010 2001 JA9 15/05/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
135011 2001 KR12 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135012 2001 KX12 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135013 2001 KY16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135014 2001 KZ25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135015 2001 KU36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135016 2001 KD41 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135017 2001 KC44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135018 2001 KZ44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135019 2001 KE46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135020 2001 KA50 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135021 2001 KB55 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
135022 2001 KK65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
135023 2001 KL75 31/05/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135024 2001 KO76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 185 km MPC · JPL
135025 2001 LW5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
135026 2001 LW12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135027 2001 LZ13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135028 2001 MH4 21/06/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135029 2001 MC8 20/06/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
135030 2001 ME10 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
135031 2001 ME20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
135032 2001 ME27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
135033 2001 MH29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
135034 2001 MM30 21/06/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
135035 2001 NC5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135036 2001 NF11 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
135037 2001 NK16 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135038 2001 NS20 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135039 2001 OA2 18/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135040 2001 OC10 19/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135041 2001 OU12 21/07/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
135042 2001 OE19 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135043 2001 OR23 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
135044 2001 OM30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135045 2001 OF32 24/07/2001 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 5,8 km MPC · JPL
135046 2001 OX42 22/07/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
135047 2001 ON44 23/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135048 2001 OT46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135049 2001 OX53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135050 2001 OK55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
135051 2001 OZ55 22/07/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
135052 2001 OD56 23/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135053 2001 OJ59 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
135054 2001 OX68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
135055 2001 OE76 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135056 2001 OY76 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
135057 2001 OR81 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
135058 2001 OT87 30/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135059 2001 OX89 23/07/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
135060 2001 ON101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
135061 2001 PG1 03/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
135062 2001 PR7 10/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135063 2001 PB8 10/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135064 2001 PC13 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
135065 2001 PF18 09/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135066 2001 PS23 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
135067 2001 PU24 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
135068 2001 PP27 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135069 Gagnereau 2001 PV28 15/08/2001 Pises Pises Obs. 2,7 km MPC · JPL
135070 2001 PW30 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
135071 2001 PF32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135072 2001 PA34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135073 2001 PH40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135074 2001 PX41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135075 2001 PL45 12/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135076 2001 PC56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
135077 2001 PE57 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
135078 2001 PB58 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
135079 2001 PH65 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135080 2001 PP65 13/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
135081 2001 QY9 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135082 2001 QV19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135083 2001 QR23 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135084 2001 QL31 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135085 2001 QZ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135086 2001 QY42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135087 2001 QY46 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135088 2001 QV57 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135089 2001 QC60 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135090 2001 QU61 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135091 2001 QV62 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135092 2001 QR65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
135093 2001 QG66 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135094 2001 QO69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135095 2001 QJ71 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
135096 2001 QD73 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135097 2001 QY73 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135098 2001 QE78 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135099 2001 QB81 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135100 2001 QO81 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL