Danh sách tiểu hành tinh/133901–134000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133901 2004 RM81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133902 2004 RX84 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133903 2004 RH85 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
133904 2004 RA99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133905 2004 RC100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133906 2004 RA106 08/09/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
133907 2004 RX107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133908 2004 RE113 06/09/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
133909 2004 RH151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133910 2004 RW173 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133911 2004 RU195 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
133912 2004 RG198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133913 2004 RT199 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133914 2004 RE200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133915 2004 RC201 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
133916 2004 RM228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
133917 2004 RD246 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133918 2004 RG279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133919 2004 RW289 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133920 2004 RH310 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
133921 2004 RJ315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
133922 2004 RW338 09/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133923 2004 SD14 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
133924 2004 SX23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
133925 2004 SN28 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133926 2004 SB31 17/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
133927 2004 SG33 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133928 2004 SR38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133929 2004 SM39 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133930 2004 ST40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133931 2004 SE49 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
133932 2004 SD53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133933 2004 ST54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133934 2004 TQ 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
133935 2004 TK1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
133936 2004 TQ8 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133937 2004 TA13 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
133938 2004 TE16 12/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133939 2004 TR39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
133940 2004 TM48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133941 2004 TD54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133942 2004 TR54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133943 2004 TB58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133944 2004 TN68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
133945 2004 TF69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
133946 2004 TV71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133947 2004 TX71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133948 2004 TD72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133949 2004 TC75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133950 2004 TK79 04/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133951 2004 TA100 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133952 2004 TN111 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
133953 2004 TR112 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
133954 2004 TC124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133955 2004 TS127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133956 2004 TZ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
133957 2004 TL132 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
133958 2004 TB133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133959 2004 TX133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133960 2004 TK134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
133961 2004 TP135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133962 2004 TT136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133963 2004 TU139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133964 2004 TB153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
133965 2004 TU153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133966 2004 TN158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133967 2004 TM193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133968 2004 TA203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133969 2004 TX203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133970 2004 TN204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133971 2004 TJ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133972 2004 TL207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133973 2004 TO207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133974 2004 TL208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133975 2004 TJ216 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
133976 2004 TM219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133977 2004 TW241 10/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133978 2004 TK242 06/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133979 2004 TC243 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133980 2004 TF255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133981 2004 TZ263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
133982 2004 TX268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133983 2004 TV282 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
133984 2004 TW295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133985 2004 TQ321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133986 2004 TE333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133987 2004 TQ336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133988 2004 TB339 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
133989 2004 TL351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
133990 2004 TZ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133991 2004 TY359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133992 2004 UN4 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133993 2004 US6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133994 2004 VU1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
133995 2004 VV1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133996 2004 VN6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133997 2004 VV6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133998 2004 VE7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133999 2004 VK7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134000 2004 VG9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also