Danh sách tiểu hành tinh/135901–136000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135901 2002 TJ80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135902 2002 TF83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
135903 2002 TK89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
135904 2002 TN90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135905 2002 TR90 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
135906 2002 TV90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135907 2002 TJ100 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135908 2002 TO103 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135909 2002 TG105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
135910 2002 TZ110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
135911 2002 TZ114 03/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135912 2002 TP121 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
135913 2002 TD136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135914 2002 TX136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
135915 2002 TQ137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135916 2002 TN139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
135917 2002 TW147 04/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135918 2002 TO157 05/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135919 2002 TO158 05/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
135920 2002 TC163 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
135921 2002 TS167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135922 2002 TV170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135923 2002 TM171 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135924 2002 TJ173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135925 2002 TP175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
135926 2002 TW179 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135927 2002 TH180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135928 2002 TV180 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135929 2002 TC181 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135930 2002 TQ182 04/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135931 2002 TU183 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135932 2002 TJ185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135933 2002 TA186 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135934 2002 TU186 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135935 2002 TS187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135936 2002 TO190 11/10/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 3,1 km MPC · JPL
135937 2002 TW190 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135938 2002 TV191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
135939 2002 TJ192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135940 2002 TG196 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135941 2002 TJ196 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135942 2002 TA198 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
135943 2002 TN205 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135944 2002 TY205 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135945 2002 TO206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135946 2002 TU211 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135947 2002 TC212 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135948 2002 TN215 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135949 2002 TQ219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135950 2002 TZ224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135951 2002 TF226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135952 2002 TJ226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
135953 2002 TS226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135954 2002 TS232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135955 2002 TE237 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135956 2002 TA238 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135957 2002 TS239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135958 2002 TM245 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135959 2002 TP255 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135960 2002 TW258 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135961 2002 TK260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135962 2002 TC261 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135963 2002 TK265 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135964 2002 TN266 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135965 2002 TC268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135966 2002 TG279 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135967 2002 TD281 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135968 2002 TT283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135969 2002 TA284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135970 2002 TE284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135971 2002 TZ284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135972 2002 TH287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135973 2002 TQ292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135974 2002 TX292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135975 2002 TL294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135976 2002 TA296 13/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
135977 2002 TN298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135978 Agüeros 2002 TD304 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
135979 Allam 2002 TZ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
135980 Scottanderson 2002 TG369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
135981 2002 US4 29/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135982 2002 UO8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
135983 2002 UD9 28/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
135984 2002 UC15 30/10/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
135985 2002 UV16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135986 2002 UW17 30/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
135987 2002 UC19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
135988 2002 UL19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135989 2002 UN22 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
135990 2002 UL32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
135991 Danarmstrong 2002 UY35 31/10/2002 Jornada D. S. Dixon 2,7 km MPC · JPL
135992 2002 UY45 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135993 2002 VP2 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
135994 2002 VY20 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135995 2002 VX25 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135996 2002 VY25 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135997 2002 VD27 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135998 2002 VM29 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135999 2002 VV37 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
136000 2002 VL38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also