Danh sách tiểu hành tinh/134801–134900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134801 2000 ES40 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134802 2000 EW87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134803 2000 ER95 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134804 2000 EP98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134805 2000 EV114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
134806 2000 EM162 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134807 2000 EJ164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134808 2000 EO165 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134809 2000 EO169 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134810 2000 EB182 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
134811 2000 EU185 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134812 2000 EA192 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134813 2000 FB3 27/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
134814 2000 FQ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
134815 2000 FA30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
134816 2000 GQ4 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134817 2000 GB11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134818 2000 GH18 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134819 2000 GW20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134820 2000 GE82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134821 2000 GR107 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134822 2000 GK110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
134823 2000 GR119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134824 2000 GT148 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134825 2000 GL153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
134826 2000 HD2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134827 2000 HP5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
134828 2000 HU40 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
134829 2000 HV41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134830 2000 HU55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
134831 2000 HO60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
134832 2000 HT61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
134833 2000 HM68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134834 2000 HO73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134835 2000 HX76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
134836 2000 HB85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
134837 2000 JF7 01/05/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
134838 2000 JF20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134839 2000 JN25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134840 2000 JT55 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
134841 2000 JL57 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134842 2000 JJ65 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134843 2000 JG79 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134844 2000 JX80 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
134845 2000 KO4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134846 2000 KN13 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134847 2000 KF48 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
134848 2000 KE54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
134849 2000 KO65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
134850 2000 KJ83 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
134851 2000 LG28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
134852 2000 MM 24/06/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
134853 2000 NW10 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
134854 2000 OC18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
134855 2000 OK21 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
134856 2000 OY26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134857 2000 OD27 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134858 2000 OW54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
134859 2000 OF60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
134860 2000 OJ67 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern cubewano (cold) · 267 km MPC · JPL
134861 2000 OT68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
134862 2000 PE2 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
134863 2000 PX5 02/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
134864 2000 PA15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134865 2000 QO5 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
134866 2000 QG16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134867 2000 QA18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134868 2000 QE21 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
134869 2000 QZ23 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
134870 2000 QQ82 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134871 2000 QT84 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
134872 2000 QV85 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
134873 2000 QR89 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
134874 2000 QA111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134875 2000 QE112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134876 2000 QB117 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134877 2000 QN135 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134878 2000 QS195 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134879 2000 QZ214 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134880 2000 QF223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
134881 2000 QL223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
134882 2000 RH31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134883 2000 RE36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134884 2000 RY79 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
134885 2000 SZ38 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134886 2000 SR62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134887 2000 SL103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134888 2000 SG128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134889 2000 SU191 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
134890 2000 SO215 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134891 2000 SA223 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134892 2000 SY256 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134893 2000 SA258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134894 2000 SM259 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134895 2000 UC13 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134896 2000 WH13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134897 2000 WM13 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134898 2000 WT75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134899 2000 WV106 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134900 2000 WT120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL