Danh sách tiểu hành tinh/134701–134800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134701 1999 XT122 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134702 1999 XQ125 07/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134703 1999 XM137 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134704 1999 XS156 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134705 1999 XA186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134706 1999 XK202 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134707 1999 XD212 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134708 1999 XR215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134709 1999 XT228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134710 1999 XR230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134711 1999 XV241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
134712 1999 XZ248 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134713 1999 XC251 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134714 1999 XJ254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134715 1999 YJ14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134716 1999 YL16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134717 2000 AO1 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
134718 2000 AP12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134719 2000 AF14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134720 2000 AX29 03/01/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
134721 2000 AE32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134722 2000 AL37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134723 2000 AV38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134724 2000 AE40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134725 2000 AX52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134726 2000 AJ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134727 2000 AR68 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134728 2000 AN77 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134729 2000 AP92 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134730 2000 AX97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134731 2000 AU101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134732 2000 AW122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134733 2000 AA130 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
134734 2000 AQ130 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134735 2000 AV144 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134736 2000 AS151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134737 2000 AO155 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134738 2000 AM168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
134739 2000 AZ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134740 2000 AX187 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
134741 2000 AM195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134742 2000 AK204 14/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
134743 2000 AY230 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134744 2000 AM232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134745 2000 AW247 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134746 2000 BO6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134747 2000 BR10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134748 2000 BF14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 1,7 km MPC · JPL
134749 2000 BT24 29/01/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
134750 2000 BE26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134751 2000 BJ34 30/01/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
134752 2000 BQ35 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
134753 2000 CY1 03/02/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,6 km MPC · JPL
134754 2000 CP7 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134755 2000 CZ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134756 2000 CP11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134757 2000 CM27 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134758 2000 CZ29 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
134759 2000 CJ33 01/02/2000 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134760 2000 CT60 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134761 2000 CN77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
134762 2000 CU87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
134763 2000 CY89 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134764 2000 CJ91 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134765 2000 CX93 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134766 2000 CY102 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134767 2000 CS113 11/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
134768 2000 CC125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134769 2000 DB1 25/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
134770 2000 DP10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134771 2000 DA20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134772 2000 DY25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134773 2000 DS27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134774 2000 DA30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134775 2000 DT34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134776 2000 DN52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134777 2000 DB64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134778 2000 DW67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134779 2000 DZ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134780 2000 DL72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134781 2000 DB77 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134782 2000 DR78 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134783 2000 DZ90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134784 2000 DO93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134785 2000 DK107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134786 2000 DH109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134787 2000 DY111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134788 2000 DJ117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134789 2000 EC3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134790 2000 EH4 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
134791 2000 EQ7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
134792 2000 EH13 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134793 2000 EH15 05/03/2000 Gnosca S. Sposetti 3,8 km MPC · JPL
134794 2000 EW17 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
134795 2000 EV18 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134796 2000 ER19 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134797 2000 EE25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
134798 2000 EN30 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134799 2000 ES30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134800 2000 EJ31 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL