Danh sách tiểu hành tinh/133801–133900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133801 2003 WE141 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
133802 2003 WM144 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133803 2003 WW147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133804 2003 WO149 24/11/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
133805 2003 WW150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
133806 2003 WU151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133807 2003 WQ152 24/11/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
133808 2003 WB153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
133809 2003 WE153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
133810 2003 WE156 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133811 2003 WW157 26/11/2003 Moonedge F. Schiralli Jr. 4,1 km MPC · JPL
133812 2003 WF167 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133813 2003 WJ167 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
133814 Wenjengko 2003 WG170 20/11/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
133815 2003 WE172 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133816 2003 WQ172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133817 2003 WH173 18/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
133818 2003 WQ190 29/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133819 2003 XS 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133820 2003 XU2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133821 2003 XN3 01/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
133822 2003 XJ4 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
133823 2003 XL4 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
133824 2003 XS4 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133825 2003 XF7 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133826 2003 XC13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
133827 2003 XK13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133828 2003 XK28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133829 2003 XG29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
133830 2003 XE32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133831 2003 XV37 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133832 Loveridge 2003 XJ39 05/12/2003 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
133833 2003 XM39 05/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133834 Erinmorton 2003 YX3 16/12/2003 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
133835 2003 YL4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133836 2003 YW10 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
133837 2003 YX18 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133838 2003 YH27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 6,0 km MPC · JPL
133839 2003 YH48 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133840 2003 YT48 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133841 2003 YA54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
133842 2003 YY55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133843 2003 YZ59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133844 2003 YK60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
133845 2003 YL63 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
133846 2003 YD71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133847 2003 YL77 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133848 2003 YB78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133849 2003 YY78 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133850 Heatherroper 2003 YN83 19/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
133851 2003 YK90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
133852 2003 YX101 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133853 2003 YQ133 28/12/2003 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
133854 Wargetz 2003 YO149 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
133855 2003 YC164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133856 2003 YA176 24/12/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
133857 2004 AB1 05/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133858 2004 AG1 12/01/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
133859 2004 AS4 12/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133860 2004 BT21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133861 Debrawilmer 2004 BO25 19/01/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
133862 2004 BR38 20/01/2004 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
133863 2004 BE39 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133864 2004 BA44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133865 2004 BT69 20/01/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
133866 2004 BW80 25/01/2004 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
133867 2004 BX110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
133868 2004 FD30 18/03/2004 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
133869 2004 FD45 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133870 2004 HR28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133871 2004 JC23 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
133872 2004 KZ5 17/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133873 2004 LB26 15/06/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133874 Jonnazucarelli 2004 MD3 17/06/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
133875 2004 NH12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133876 2004 PT2 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133877 2004 PQ13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133878 2004 PX55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133879 2004 PT71 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133880 2004 PA83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133881 2004 PQ85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133882 2004 PQ86 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133883 2004 PA90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133884 2004 PK91 11/08/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133885 2004 PU101 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133886 2004 PV101 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133887 2004 PY102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133888 2004 QZ4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
133889 Nicholasmills 2004 QD9 20/08/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
133890 2004 QL17 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133891 Jaesubhong 2004 QY20 20/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
133892 Benkhaldoun 2004 RN8 07/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 2,5 km MPC · JPL
133893 2004 RT19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
133894 2004 RZ25 04/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
133895 2004 RK35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133896 2004 RT35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133897 2004 RE42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133898 2004 RH59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133899 2004 RU63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133900 2004 RL66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL