Danh sách tiểu hành tinh/134601–134700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134601 1999 TM151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134602 1999 TX151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134603 1999 TJ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134604 1999 TN174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134605 1999 TF177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134606 1999 TH191 12/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
134607 1999 TK197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134608 1999 TS200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134609 1999 TO213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134610 1999 TE215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134611 1999 TN217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134612 1999 TO218 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134613 1999 TT220 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
134614 1999 TB232 05/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
134615 1999 TC232 05/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134616 1999 TP235 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134617 1999 TZ242 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
134618 1999 TJ259 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134619 1999 TA260 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134620 1999 TC265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134621 1999 TC271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134622 1999 TT271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134623 1999 TM272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134624 1999 TZ272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134625 1999 TM273 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134626 1999 TM274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134627 1999 TA281 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134628 1999 TR283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134629 1999 TK286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134630 1999 TC315 09/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134631 1999 TX322 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134632 1999 UG7 30/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134633 1999 UG8 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134634 1999 UH12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134635 1999 UY15 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
134636 1999 UB20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134637 1999 UD24 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134638 1999 UD37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134639 1999 UH38 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
134640 1999 UV42 28/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134641 1999 UA43 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134642 1999 UV44 30/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
134643 1999 UU47 30/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
134644 1999 VV4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
134645 1999 VZ4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
134646 1999 VN7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
134647 1999 VM9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
134648 1999 VN22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
134649 1999 VR28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134650 1999 VS29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134651 1999 VQ37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134652 1999 VT37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
134653 1999 VJ38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134654 1999 VK40 13/11/1999 Uenohara N. Kawasato 1,9 km MPC · JPL
134655 1999 VR51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134656 1999 VV68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134657 1999 VG79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134658 1999 VS85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134659 1999 VX88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134660 1999 VR112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134661 1999 VT112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134662 1999 VQ128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134663 1999 VM135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134664 1999 VE144 11/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134665 1999 VR148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
134666 1999 VM156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134667 1999 VQ164 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134668 1999 VX169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134669 1999 VC186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134670 1999 VF189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134671 1999 VF193 01/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134672 1999 VE205 11/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
134673 1999 VM211 14/11/1999 Uccle E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
134674 1999 VO225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134675 1999 WR6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
134676 1999 WN11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
134677 1999 WD14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134678 1999 WZ16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134679 1999 XX4 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134680 1999 XX24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134681 1999 XC25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134682 1999 XM27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134683 1999 XO28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134684 1999 XM32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134685 1999 XJ43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134686 1999 XP50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134687 1999 XL56 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
134688 1999 XS58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134689 1999 XO61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134690 1999 XP61 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
134691 1999 XR61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134692 1999 XV66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134693 1999 XP67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134694 1999 XX72 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134695 1999 XR82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134696 1999 XZ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134697 1999 XG105 08/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
134698 1999 XY115 05/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
134699 1999 XX118 05/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134700 1999 XB120 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL