Danh sách tiểu hành tinh/133701–133800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133701 2003 UD230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133702 2003 UF231 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133703 2003 UY231 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133704 2003 UK234 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133705 2003 US238 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133706 2003 UP242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133707 2003 UW243 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133708 2003 UM245 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133709 2003 UX245 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
133710 2003 UJ247 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
133711 2003 UP247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133712 2003 UH248 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133713 2003 UO248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133714 2003 US248 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133715 2003 UG250 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133716 Tomtourville 2003 UW251 26/10/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
133717 2003 UG253 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133718 2003 UY256 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133719 2003 UG259 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133720 2003 UJ259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133721 2003 UB260 25/10/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
133722 2003 UF261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133723 2003 UM261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
133724 2003 US262 26/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
133725 2003 UJ263 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133726 Gateswest 2003 UM269 29/10/2003 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
133727 2003 UD270 28/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
133728 2003 UO270 17/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
133729 2003 UC273 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
133730 2003 UV273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
133731 2003 UF275 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
133732 2003 UK275 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133733 2003 UP275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133734 2003 UZ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
133735 2003 UB296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133736 2003 VZ1 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133737 2003 VY4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133738 2003 VG5 12/11/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
133739 2003 VT6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133740 2003 VT7 15/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133741 2003 VU7 02/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133742 2003 VJ9 15/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
133743 Robertwoodward 2003 WM 16/11/2003 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
133744 Dellagiustina 2003 WD1 16/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
133745 Danieldrinnon 2003 WG1 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
133746 Tonyferro 2003 WL1 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
133747 Robertofurfaro 2003 WX3 16/11/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
133748 2003 WA5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
133749 2003 WX6 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
133750 2003 WZ9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133751 2003 WV17 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
133752 2003 WE23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133753 Teresamullen 2003 WU25 21/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
133754 2003 WJ27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133755 2003 WB31 18/11/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
133756 Carinajohnson 2003 WB36 19/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
133757 2003 WC43 17/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
133758 2003 WF44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
133759 2003 WC49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133760 2003 WC58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133761 2003 WN58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
133762 2003 WQ60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
133763 2003 WZ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133764 2003 WJ62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
133765 2003 WC65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133766 2003 WZ67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133767 2003 WO68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133768 2003 WL69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133769 2003 WW72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133770 2003 WM76 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133771 2003 WW76 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133772 2003 WK79 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133773 Lindsaykeller 2003 WQ84 19/11/2003 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
133774 Johnkidd 2003 WX88 16/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
133775 2003 WC91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133776 2003 WV92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
133777 2003 WP95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
133778 2003 WF97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
133779 2003 WR97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
133780 2003 WA98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
133781 2003 WP98 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133782 Saraknutson 2003 WY98 20/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
133783 2003 WP103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133784 2003 WB104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133785 2003 WM104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133786 2003 WD117 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
133787 2003 WK117 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133788 2003 WD119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133789 2003 WS122 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133790 2003 WT122 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133791 2003 WS123 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
133792 2003 WZ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133793 2003 WV128 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133794 2003 WL130 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133795 2003 WN132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
133796 2003 WS132 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133797 2003 WS133 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133798 2003 WF135 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133799 2003 WV138 21/11/2003 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
133800 2003 WA139 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL