Danh sách tiểu hành tinh/135701–135800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135701 2002 PB24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
135702 2002 PC29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135703 2002 PP37 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135704 2002 PH39 07/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
135705 2002 PM40 08/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
135706 2002 PM41 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135707 2002 PS41 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135708 2002 PO44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135709 2002 PA46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135710 2002 PC46 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135711 2002 PF48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135712 2002 PJ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
135713 2002 PQ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135714 2002 PT49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135715 2002 PW56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135716 2002 PZ56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135717 2002 PS58 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135718 2002 PO61 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
135719 2002 PK68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135720 2002 PH75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135721 2002 PR77 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
135722 2002 PV80 11/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135723 2002 PG91 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135724 2002 PY94 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135725 2002 PN99 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135726 2002 PK101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135727 2002 PJ107 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
135728 2002 PN117 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135729 2002 PR117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135730 2002 PX118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
135731 2002 PF124 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
135732 2002 PY126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135733 2002 PE129 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135734 2002 PW129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
135735 2002 PS131 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135736 2002 PS139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135737 2002 PV140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
135738 2002 PX140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
135739 2002 PT150 09/08/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,4 km MPC · JPL
135740 2002 PF158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
135741 2002 PV165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
135742 2002 PB171 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 185 km MPC · JPL
135743 2002 PU175 11/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135744 2002 QH4 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135745 2002 QW5 17/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 7,7 km MPC · JPL
135746 2002 QR7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135747 2002 QV7 19/08/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
135748 2002 QF10 24/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135749 2002 QA17 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135750 2002 QM18 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135751 2002 QT20 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135752 2002 QQ22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
135753 2002 QU44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
135754 2002 QQ58 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135755 2002 QL79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135756 2002 RN 02/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
135757 2002 RG15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
135758 2002 RP15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
135759 2002 RN17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
135760 2002 RY18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
135761 2002 RZ20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135762 2002 RC21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
135763 2002 RV22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135764 2002 RD28 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135765 2002 RA29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
135766 2002 RA30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
135767 2002 RM30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135768 2002 RH35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
135769 2002 RJ35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
135770 2002 RW37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
135771 2002 RH41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135772 2002 RY43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135773 2002 RB47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135774 2002 RB50 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135775 2002 RB54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135776 2002 RY56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
135777 2002 RG61 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135778 2002 RA63 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135779 2002 RK65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135780 2002 RB67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
135781 2002 RF74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135782 2002 RA78 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135783 2002 RX79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135784 2002 RZ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135785 2002 RH84 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135786 2002 RL84 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135787 2002 RR85 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135788 2002 RZ86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135789 2002 RL92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135790 2002 RM93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
135791 2002 RZ93 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135792 2002 RJ95 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135793 2002 RO96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135794 2002 RC97 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135795 2002 RP99 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135796 2002 RM100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135797 2002 RA101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135798 2002 RR101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135799 Ráczmiklós 2002 RZ111 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
135800 2002 RE116 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL