Danh sách tiểu hành tinh/134501–134600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134501 1999 CK45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134502 1999 CW81 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
134503 1999 CO91 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134504 1999 CL95 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
134505 1999 CG98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134506 1999 CZ108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
134507 1999 CR142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
134508 1999 CA147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134509 1999 FC8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134510 1999 FT21 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 4,2 km MPC · JPL
134511 1999 FK35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134512 1999 GC58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134513 1999 JN42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
134514 1999 JK123 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134515 1999 JL124 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134516 1999 KM10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134517 1999 NN 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
134518 1999 NA18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134519 1999 NB21 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134520 1999 PK3 12/08/1999 Farpoint G. Hug 1,2 km MPC · JPL
134521 1999 RU8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134522 1999 RD13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134523 1999 RR13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134524 1999 RH18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134525 1999 RW21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
134526 1999 RX22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134527 1999 RY30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134528 1999 RQ38 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
134529 1999 RD40 12/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
134530 1999 RN52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134531 1999 RN54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134532 1999 RF55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134533 1999 RO64 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134534 1999 RN69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134535 1999 RZ70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134536 1999 RD77 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134537 1999 RD83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134538 1999 RQ84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134539 1999 RV89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134540 1999 RZ91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134541 1999 RD96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134542 1999 RZ101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134543 1999 RA119 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134544 1999 RN124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134545 1999 RP124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134546 1999 RZ136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134547 1999 RL148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134548 1999 RY150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134549 1999 RN154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134550 1999 RF157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134551 1999 RQ162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134552 1999 RD165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134553 1999 RK165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134554 1999 RE169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134555 1999 RN169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134556 1999 RV169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134557 1999 RH172 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134558 1999 RW173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134559 1999 RB174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134560 1999 RV174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134561 1999 RM175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134562 1999 RS177 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
134563 1999 RA179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134564 1999 RG179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134565 1999 RK208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134566 1999 RY208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134567 1999 RZ212 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134568 1999 RH215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu cubewano ( 106 km MPC · JPL
134569 1999 RH222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
134570 1999 RM241 14/09/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134571 1999 RH246 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134572 1999 RV248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134573 1999 SK3 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134574 1999 SF14 29/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134575 1999 SL15 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
134576 1999 SX15 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134577 1999 SY27 27/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
134578 1999 TN7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
134579 1999 TC14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
134580 1999 TE19 11/10/1999 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
134581 1999 TX28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134582 1999 TZ31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134583 1999 TA34 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134584 1999 TU44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134585 1999 TN56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134586 1999 TA61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
134587 1999 TZ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134588 1999 TK64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134589 1999 TB94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134590 1999 TO96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134591 1999 TJ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134592 1999 TK111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134593 1999 TR121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134594 1999 TZ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134595 1999 TS123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134596 1999 TD125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
134597 1999 TE128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134598 1999 TQ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134599 1999 TF148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134600 1999 TO149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL