Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/134401–134500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134401 1997 MB10 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134402 Ieshimatoshiaki 1997 RG 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 2,2 km MPC · JPL
134403 1997 SC 16/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 4,6 km MPC · JPL
134404 1997 UG8 29/10/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
134405 1997 WA29 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134406 1998 BF 17/01/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
134407 1998 BV9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134408 1998 DA18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134409 1998 FV 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134410 1998 FF8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134411 1998 FH8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134412 1998 FR29 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134413 1998 FU76 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134414 1998 HA26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134415 1998 HZ33 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134416 1998 HP37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134417 1998 HR60 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134418 1998 HP130 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134419 Hippothous 1998 MV47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
134420 1998 OA15 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
134421 1998 QT2 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
134422 1998 QM3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134423 1998 QT4 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
134424 1998 QM43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134425 1998 QJ68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134426 1998 QQ105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
134427 1998 QM109 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
134428 1998 RZ3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134429 1998 RT5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
134430 1998 RK30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134431 1998 RU34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134432 1998 RH47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134433 1998 RG48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134434 1998 RQ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134435 1998 RK58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134436 1998 RH61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134437 1998 RR62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134438 1998 RV72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134439 1998 RW74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134440 1998 SE33 18/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134441 1998 SK36 27/09/1998 Ondřejov L. Kotková 1,9 km MPC · JPL
134442 1998 SU50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134443 1998 SN56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
134444 1998 SV75 29/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134445 1998 SB80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134446 1998 SE80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134447 1998 SK80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134448 1998 SX80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134449 1998 SR81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134450 1998 SC86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134451 1998 SG98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134452 1998 SZ104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134453 1998 SU108 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134454 1998 SG109 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134455 1998 ST116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134456 1998 SH117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134457 1998 SK131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134458 1998 SQ131 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134459 1998 SS131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134460 1998 SA132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134461 1998 SN139 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
134462 1998 ST163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
134463 1998 SG169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134464 1998 TQ2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
134465 1998 TB13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134466 1998 TD19 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
134467 1998 UM7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
134468 1998 UX8 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
134469 1998 UD11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134470 1998 UU34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134471 1998 UW41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134472 1998 UX41 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134473 1998 VA14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134474 1998 VD37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134475 1998 VC39 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134476 1998 VE49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134477 1998 VF49 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134478 1998 VN51 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
134479 1998 VJ52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134480 1998 VY52 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134481 1998 VJ54 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134482 1998 WX1 17/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
134483 1998 WK2 19/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,7 km MPC · JPL
134484 1998 WO15 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134485 1998 WA21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134486 1998 XP 10/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
134487 1998 XF4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134488 1998 XJ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134489 1998 XR38 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134490 1998 XF40 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
134491 1998 XK45 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134492 1998 XR53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134493 1998 XR63 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
134494 1998 XV67 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134495 1998 YT21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
134496 1999 AG17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134497 1999 BQ1 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
134498 1999 BZ7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
134499 1999 BE9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
134500 1999 BK27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL