Danh sách tiểu hành tinh/135501–135600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135501 2001 XC95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135502 2001 XK98 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135503 2001 XH108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135504 2001 XA110 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135505 2001 XY143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135506 2001 XZ156 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135507 2001 XL191 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135508 2001 XU226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135509 2001 XP233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135510 2001 XZ243 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135511 2001 XB244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135512 2001 XX257 07/12/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
135513 2001 XR261 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135514 2001 XV263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
135515 2001 YT 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 6,5 km MPC · JPL
135516 2001 YC13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135517 2001 YZ20 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135518 2001 YC25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135519 2001 YE37 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135520 2001 YR66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135521 2001 YN84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135522 2001 YZ101 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135523 2001 YW147 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135524 2001 YH154 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135525 2002 AO13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
135526 2002 AA145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135527 2002 AE161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135528 2002 AY181 05/01/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
135529 2002 AO202 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135530 2002 AX202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135531 2002 BM16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135532 2002 CR12 07/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
135533 2002 CF52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
135534 2002 CC54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135535 2002 CA82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135536 2002 CT130 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
135537 2002 CD165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135538 2002 CD213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135539 2002 CA240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135540 2002 CC245 13/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
135541 2002 CL251 03/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
135542 2002 CQ286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
135543 2002 CR294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135544 2002 CA297 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135545 2002 CU311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135546 2002 EY8 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135547 2002 EN14 06/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
135548 2002 EJ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135549 2002 ET28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135550 2002 EK36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
135551 2002 ED43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135552 2002 EW50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
135553 2002 EF60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135554 2002 EO69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135555 2002 ER69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135556 2002 EM74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135557 2002 EZ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135558 2002 EG75 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
135559 2002 FE3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135560 2002 FC5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135561 Tautvaisiene 2002 FK5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
135562 2002 FX7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135563 2002 FU9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135564 2002 GT9 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135565 2002 GU10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135566 2002 GT13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135567 2002 GJ15 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135568 2002 GC18 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135569 2002 GO23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135570 2002 GF26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135571 2002 GG32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie res · 161 km MPC · JPL
135572 2002 GJ34 01/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135573 2002 GH42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135574 2002 GQ49 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135575 2002 GW55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135576 2002 GS56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135577 2002 GD67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
135578 2002 GG72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
135579 2002 GN72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
135580 2002 GQ74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
135581 2002 GF80 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135582 2002 GY82 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135583 2002 GV92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135584 2002 GQ100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135585 2002 GU102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135586 2002 GN104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135587 2002 GX105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
135588 2002 GP111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135589 2002 GO112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135590 2002 GU113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135591 2002 GC117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135592 2002 GX124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135593 2002 GW125 12/04/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
135594 2002 GK147 13/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
135595 2002 GS159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135596 2002 GU168 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135597 2002 GK169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135598 2002 GP172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135599 2002 HU 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
135600 2002 HM1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL