Danh sách tiểu hành tinh/134301–134400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134301 2141 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134302 2634 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
134303 2701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
134304 2716 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
134305 2738 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
134306 2807 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
134307 2849 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
134308 4183 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
134309 4552 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
134310 4698 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
134311 4704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
134312 4797 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
134313 4816 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
134314 6362 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134315 7501 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
134316 9579 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134317 4117 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134318 1141 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
134319 1205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
134320 1292 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
134321 1316 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134322 1471 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
134323 1564 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
134324 1619 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134325 4492 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134326 2251 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
134327 2304 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
134328 2371 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
134329 Cycnos 2377 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
134330 3055 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
134331 3139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
134332 3323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134333 3345 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
134334 3391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
134335 4112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
134336 4592 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
134337 4680 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
134338 5080 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 970 m MPC · JPL
134339 5628 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
134340 Pluto 23/01/1930 Flagstaff C. W. Tombaugh plutino · 2377 km MPC · JPL
134341 1979 MA 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
134342 1979 MV3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
134343 1981 EO5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
134344 1989 SG9 24/09/1989 La Silla H. Debehogne 4,3 km MPC · JPL
134345 1990 UN5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
134346 Pinatubo 1991 PT2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
134347 1992 RV3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
134348 Klemperer 1992 UX9 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
134349 1993 FC19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
134350 1993 FH33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
134351 1993 RC8 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
134352 1993 TS7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134353 1993 TB30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
134354 1993 UM7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
134355 1994 JL7 05/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134356 1994 PN6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
134357 1994 PU9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
134358 1994 PW10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
134359 1994 PP27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
134360 1994 PQ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
134361 1994 RF 04/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,9 km MPC · JPL
134362 1994 TZ3 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134363 1994 VG3 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
134364 1995 DU4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134365 1995 GG2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134366 1995 LC 01/06/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
134367 1995 OY7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
134368 1995 OA16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134369 Sahara 1995 QE 17/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
134370 1995 QA1 19/08/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
134371 1995 RH 03/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
134372 1995 SB4 25/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 5,6 km MPC · JPL
134373 1995 SO15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134374 1995 ST15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134375 1995 SP18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
134376 1995 SN24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134377 1995 SF40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
134378 1995 SX55 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134379 1995 UZ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134380 1995 YH4 28/12/1995 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
134381 1996 AF8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
134382 1996 CX5 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
134383 1996 CF8 10/02/1996 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
134384 1996 FU7 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134385 1996 RW3 13/09/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
134386 1996 SR5 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134387 1996 TB16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134388 1996 TF19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134389 1996 VP2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 7,6 km MPC · JPL
134390 1996 VP15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134391 1996 XW10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
134392 1996 XD27 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
134393 1997 AU19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134394 1997 BW3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134395 1997 GA8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134396 1997 HM9 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
134397 1997 JK11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
134398 1997 JW15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
134399 1997 LK1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134400 1997 LK17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL