Danh sách tiểu hành tinh/134201–134300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134201 2005 EJ72 02/03/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
134202 2005 EO84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134203 2005 EK86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134204 2005 EJ113 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134205 2005 ET198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
134206 2005 ER214 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134207 2005 EO218 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
134208 2005 EY293 11/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
134209 2005 JC63 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134210 2005 PQ21 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 168 km MPC · JPL
134211 2005 QO98 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
134212 2005 SN144 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
134213 2005 SK191 29/09/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
134214 2005 TU61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134215 2005 TD164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
134216 2005 UO160 22/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134217 2005 UZ336 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
134218 2005 UE439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
134219 2005 VJ120 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
134220 2005 WM46 24/11/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
134221 2005 WB147 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134222 2005 WN188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134223 2005 WX193 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134224 2005 XY57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
134225 2005 XS61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134226 2005 XJ64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134227 2005 XT80 14/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
134228 2005 XU83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
134229 2005 YK30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
134230 2005 YB43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134231 2005 YC45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134232 2005 YN46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134233 2005 YD54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134234 2005 YF57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134235 2005 YL70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134236 2005 YO89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
134237 2005 YS114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134238 2005 YX126 27/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
134239 2005 YY144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
134240 2005 YQ170 27/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134241 2005 YR219 30/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
134242 2005 YS270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
134243 2005 YN275 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134244 De Young 134244|De Young}} 06/01/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,9 km MPC · JPL
134245 2006 AG11 04/01/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
134246 2006 AR14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
134247 2006 AM18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134248 2006 AL19 02/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
134249 2006 AV21 05/01/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
134250 2006 AU32 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
134251 2006 AN34 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
134252 2006 AK41 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
134253 2006 AQ71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
134254 2006 AF81 04/01/2006 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
134255 2006 AV84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
134256 2006 AE91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
134257 2006 AY93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
134258 2006 AS97 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
134259 2006 BG6 20/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
134260 2006 BG12 21/01/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
134261 2006 BA21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
134262 2006 BX23 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
134263 2006 BB29 23/01/2006 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
134264 2006 BO30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134265 2006 BM59 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134266 2006 BQ92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134267 2006 BQ98 26/01/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
134268 2006 BJ111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134269 2006 BP114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
134270 2006 BG125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134271 2006 BO139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
134272 2006 BW145 28/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
134273 2006 BR156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134274 2006 BV159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134275 2006 BW161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
134276 2006 BE247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
134277 2006 BJ252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134278 2006 BS256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
134279 2006 BT264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
134280 2006 BR269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
134281 2006 CM8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
134282 2006 CU20 01/02/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
134283 2006 CV40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
134284 2006 CC42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
134285 2006 CU43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
134286 2006 CX48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134287 2006 CG60 01/02/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
134288 2006 CL62 10/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
134289 2006 CN62 12/02/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
134290 2006 DX2 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134291 2006 DZ6 20/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134292 Edwardhall 2006 DF8 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
134293 2006 DX37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
134294 2006 DE40 22/02/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
134295 2006 DB41 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
134296 2006 DP46 20/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134297 2006 DE59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
134298 2006 DX68 26/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134299 2006 DW73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134300 2109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL