Danh sách tiểu hành tinh/135301–135400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135301 2001 SO245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135302 2001 SC246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135303 2001 SX248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135304 2001 SA249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135305 2001 SH251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135306 2001 SD253 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135307 2001 SC254 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135308 2001 SF254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135309 2001 ST261 21/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135310 2001 SS264 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
135311 2001 SQ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
135312 2001 SS266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
135313 2001 SY268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
135314 2001 SA271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135315 2001 SM277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
135316 2001 SN277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
135317 2001 SO280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
135318 2001 SW286 22/09/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
135319 2001 ST289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135320 2001 SM295 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135321 2001 SP295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135322 2001 SF304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135323 2001 SG309 22/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135324 2001 SZ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135325 2001 SW314 23/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135326 2001 SP318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135327 2001 SP321 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135328 2001 SF323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135329 2001 SP327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
135330 2001 SR343 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
135331 2001 SK346 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135332 2001 SO346 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135333 2001 TE1 08/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
135334 2001 TG2 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135335 2001 TC3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135336 2001 TW12 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
135337 2001 TE14 13/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
135338 2001 TX19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135339 2001 TM21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135340 2001 TF22 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135341 2001 TF23 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135342 2001 TQ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135343 2001 TS27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135344 2001 TC34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135345 2001 TS39 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135346 2001 TN46 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
135347 2001 TC48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
135348 2001 TP55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135349 2001 TX64 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135350 2001 TR66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135351 2001 TU68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135352 2001 TV74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135353 2001 TH75 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135354 2001 TA77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135355 2001 TE77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135356 2001 TF83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135357 2001 TM98 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135358 2001 TX104 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135359 2001 TX109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
135360 2001 TT112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135361 2001 TW118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
135362 2001 TF121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135363 2001 TD123 06/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135364 2001 TL123 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
135365 2001 TS123 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
135366 2001 TF124 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
135367 2001 TC126 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
135368 2001 TF126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
135369 2001 TB128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135370 2001 TE133 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
135371 2001 TY135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135372 2001 TU136 14/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
135373 2001 TQ137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
135374 2001 TT138 10/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
135375 2001 TU138 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135376 2001 TT139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
135377 2001 TA141 10/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
135378 2001 TG148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135379 2001 TZ153 15/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
135380 2001 TY158 11/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135381 2001 TK162 11/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135382 2001 TO162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135383 2001 TZ165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135384 2001 TT166 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
135385 2001 TE175 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135386 2001 TS184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135387 2001 TB187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135388 2001 TN187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135389 2001 TU188 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135390 2001 TA196 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
135391 2001 TM196 14/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
135392 2001 TM198 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135393 2001 TO198 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135394 2001 TD200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135395 2001 TD204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135396 2001 TO206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135397 2001 TZ208 12/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
135398 2001 TT210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
135399 2001 TQ211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
135400 2001 TC213 13/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL