Danh sách tiểu hành tinh/133201–133300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133201 2003 QH63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133202 2003 QT63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133203 2003 QC64 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133204 2003 QH64 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133205 2003 QO64 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133206 2003 QD66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133207 2003 QO66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133208 2003 QG68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133209 2003 QN68 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133210 2003 QZ68 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
133211 2003 QG71 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133212 2003 QB73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133213 2003 QS73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 5,6 km MPC · JPL
133214 2003 QF74 24/08/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
133215 2003 QE75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133216 2003 QT75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133217 2003 QA76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
133218 2003 QC77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133219 2003 QA79 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
133220 2003 QX79 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
133221 2003 QU81 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133222 2003 QQ85 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133223 2003 QY87 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133224 2003 QP88 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
133225 2003 QS88 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133226 2003 QE93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133227 2003 QW94 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
133228 2003 QK96 31/08/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,5 km MPC · JPL
133229 2003 QT100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133230 2003 QW100 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
133231 2003 QR103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133232 2003 QM105 31/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
133233 2003 QC106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133234 2003 QO106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133235 2003 QX106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133236 2003 QF107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133237 2003 QH107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133238 2003 QN107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133239 2003 QG109 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133240 2003 QU110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133241 2003 QG111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133242 2003 QT111 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133243 Essen 2003 RT1 02/09/2003 Essen T. Payer 2,3 km MPC · JPL
133244 2003 RZ1 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133245 2003 RL2 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133246 2003 RB3 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133247 2003 RK6 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133248 2003 RN6 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133249 2003 RS6 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133250 Rubik 2003 RK8 05/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,3 km MPC · JPL
133251 2003 RP10 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133252 2003 RT10 08/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
133253 2003 RF13 14/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
133254 2003 RB14 15/09/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
133255 2003 RL14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133256 2003 RH18 15/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
133257 2003 RE20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
133258 2003 RG20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
133259 2003 RK21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133260 2003 RL23 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133261 2003 RR23 14/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133262 2003 RK26 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
133263 2003 SB1 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
133264 2003 SO1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
133265 2003 SX1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133266 2003 SH2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
133267 2003 SJ3 16/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
133268 2003 SY3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
133269 2003 SG4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133270 2003 SH4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133271 2003 SN4 16/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
133272 2003 SN10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133273 2003 SC13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
133274 2003 SJ13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133275 2003 SL14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133276 2003 SV14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133277 2003 SY16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
133278 2003 SA17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
133279 2003 SF17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
133280 Bryleen 2003 SM17 18/09/2003 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
133281 2003 ST17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133282 2003 SX17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133283 2003 SO21 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133284 2003 SH22 16/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
133285 2003 SU23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133286 2003 SD26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133287 2003 SO26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133288 2003 SJ27 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133289 2003 SX27 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133290 2003 SA28 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
133291 2003 SX28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133292 2003 SZ30 18/09/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
133293 Andrushivka 2003 SA33 18/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,3 km MPC · JPL
133294 2003 SB34 18/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
133295 2003 SK35 18/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
133296 Federicotosi 2003 SE36 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
133297 2003 SW36 19/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
133298 2003 SU37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133299 2003 SC39 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
133300 2003 SB40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL