Danh sách tiểu hành tinh/134101–134200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134101 2004 XQ133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134102 2004 XM134 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134103 2004 XS136 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134104 2004 XZ144 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
134105 Josephfust 2004 XY145 14/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
134106 2004 XP147 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
134107 2004 XM157 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134108 2004 XP158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134109 Britneyburch 2004 XN159 14/12/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
134110 2004 XD162 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
134111 2004 XP162 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134112 Jeremyralph 2004 XZ169 09/12/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
134113 2004 XF178 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
134114 2004 XQ181 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134115 2004 XA182 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134116 2004 YY3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
134117 2004 YS5 19/12/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
134118 2004 YL11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
134119 2004 YY13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
134120 2004 YG19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134121 2004 YE30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
134122 2004 YY31 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
134123 2004 YA32 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
134124 Subirachs 2005 AM 02/01/2005 Begues J. Manteca 4,2 km MPC · JPL
134125 Shaundaly 2005 AH6 06/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
134126 2005 AN6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134127 Basher 2005 AK7 06/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134128 2005 AF8 06/01/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
134129 2005 AB9 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
134130 Apáczai 2005 AP11 03/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 5,6 km MPC · JPL
134131 Skipowens 2005 AT11 06/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
134132 2005 AQ12 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134133 2005 AP13 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
134134 Kristoferdrozd 2005 AU21 06/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134135 Steigerwald 2005 AY24 07/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134136 2005 AR29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
134137 2005 AV29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
134138 Laurabayley 2005 AG30 09/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134139 2005 AK31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134140 2005 AT32 11/01/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
134141 2005 AL35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134142 2005 AX38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134143 2005 AR43 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
134144 2005 AV46 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
134145 2005 AN48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
134146 Pronoybiswas 2005 AL51 13/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
134147 2005 AZ53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134148 2005 AC56 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134149 2005 AJ56 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134150 Bralower 2005 AU57 15/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134151 2005 AL58 15/01/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
134152 2005 AF60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
134153 2005 AF61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
134154 2005 AD66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
134155 2005 AJ71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
134156 2005 AL71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134157 2005 AM71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
134158 2005 AJ75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134159 2005 BP 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
134160 Pluis 2005 BE3 16/01/2005 Uccle P. De Cat 6,7 km MPC · JPL
134161 2005 BN3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
134162 2005 BN5 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134163 2005 BO6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134164 2005 BK10 16/01/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
134165 2005 BJ18 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134166 2005 BL19 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
134167 2005 BX20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134168 2005 BG23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
134169 Davidcarte 2005 BO24 17/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
134170 2005 BS24 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
134171 2005 BM25 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134172 2005 BW26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
134173 2005 CL5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134174 Jameschen 2005 CU9 01/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134175 2005 CF12 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
134176 2005 CF16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134177 2005 CN16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
134178 Markchodas 2005 CR18 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
134179 2005 CW21 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
134180 Nirajinamdar 2005 CN22 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134181 2005 CG26 01/02/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134182 2005 CS29 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
134183 2005 CL33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
134184 2005 CV39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
134185 2005 CV43 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
134186 2005 CU49 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
134187 2005 CR50 02/02/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
134188 2005 CV52 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
134189 2005 CM57 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134190 2005 CP57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
134191 2005 CA59 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
134192 2005 CD63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134193 2005 CB68 02/02/2005 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
134194 2005 CL70 08/02/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
134195 2005 CX76 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
134196 2005 DW 28/02/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
134197 2005 EP 01/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134198 2005 EL6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
134199 2005 EP12 02/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
134200 2005 EQ22 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL