Danh sách tiểu hành tinh/135201–135300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135201 2001 RN52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135202 2001 RC53 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135203 2001 RV53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135204 2001 RW56 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135205 2001 RO60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135206 2001 RF61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135207 2001 RD67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135208 2001 RF68 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135209 2001 RB69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135210 2001 RO70 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135211 2001 RL72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135212 2001 RZ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135213 2001 RE82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
135214 2001 RE85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135215 2001 RT85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135216 2001 RQ86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135217 2001 RH88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
135218 2001 RC92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
135219 2001 RN94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135220 2001 RX100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135221 2001 RK101 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
135222 2001 RS103 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135223 2001 RK109 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135224 2001 RO119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135225 2001 RU119 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135226 2001 RE120 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135227 2001 RX121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135228 2001 RB124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135229 2001 RM126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135230 2001 RC127 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135231 2001 RC136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135232 2001 RY139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135233 2001 RY141 08/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
135234 2001 RT142 11/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135235 2001 RU150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
135236 2001 RM151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135237 2001 SP4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,6 km MPC · JPL
135238 2001 SM5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135239 2001 SH9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,1 km MPC · JPL
135240 2001 SJ10 19/09/2001 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
135241 2001 SS16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135242 2001 SQ17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135243 2001 ST17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135244 2001 SA19 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135245 2001 SD19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135246 2001 SO23 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135247 2001 SB30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135248 2001 SN30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135249 2001 SX30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135250 2001 SY33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135251 2001 SY37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135252 2001 SR38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135253 2001 SL41 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
135254 2001 SY43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135255 2001 SP45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135256 2001 SU46 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135257 2001 SE47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135258 2001 SG53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135259 2001 SS56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135260 2001 SP59 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135261 2001 SE63 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135262 2001 SJ64 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135263 2001 SP73 18/09/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 3,8 km MPC · JPL
135264 2001 SW73 21/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135265 2001 SZ73 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
135266 2001 SK77 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
135267 2001 SC80 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135268 Haigneré 2001 SX115 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 6,4 km MPC · JPL
135269 2001 SW116 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135270 2001 ST118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135271 2001 SY120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135272 2001 SK122 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135273 2001 SR123 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135274 2001 SH126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135275 2001 SG130 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135276 2001 ST130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135277 2001 SG133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135278 2001 SX133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135279 2001 SD135 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135280 2001 SB136 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135281 2001 SZ138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135282 2001 SD142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135283 2001 SU143 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135284 2001 SU145 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135285 2001 SX148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135286 2001 SL149 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135287 2001 SP150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135288 2001 SF154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135289 2001 SD156 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135290 2001 SC158 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135291 2001 SD159 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135292 2001 SE163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135293 2001 SY164 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135294 2001 SQ165 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135295 2001 SQ183 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
135296 2001 SX189 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135297 2001 SX214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135298 2001 SE215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135299 2001 SO222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135300 2001 SB244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL