Danh sách tiểu hành tinh/134001–134100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
134001 2004 VL9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
134002 2004 VS9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
134003 Ingridgalinsky 2004 VD12 03/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
134004 2004 VN13 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
134005 2004 VQ15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134006 2004 VY17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134007 2004 VZ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
134008 Davidhammond 2004 VP21 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
134009 2004 VZ27 05/11/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
134010 2004 VW28 07/11/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
134011 2004 VO36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134012 2004 VS36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
134013 2004 VX42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134014 2004 VQ48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
134015 2004 VY52 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134016 2004 VU53 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
134017 2004 VZ53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134018 2004 VO57 05/11/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
134019 Nathanmogk 2004 VC59 09/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
134020 2004 VR62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
134021 2004 VY62 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134022 2004 VW63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
134023 2004 VO64 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134024 2004 VN65 09/11/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
134025 2004 VW65 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
134026 2004 VC71 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
134027 Deanbooher 2004 VN76 12/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
134028 Mikefitzgibbon 2004 VE77 12/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
134029 2004 VJ85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134030 2004 VT90 02/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
134031 2004 WY 17/11/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
134032 2004 WC5 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134033 2004 WZ6 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134034 Bloomenthal 2004 WV7 19/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
134035 2004 WW8 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
134036 Austincummings 2004 XB1 01/12/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
134037 2004 XP3 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134038 2004 XP5 02/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
134039 Stephaniebarnes 2004 XX8 02/12/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
134040 Beaubierhaus 2004 XP9 02/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
134041 2004 XC12 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
134042 2004 XQ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
134043 2004 XB13 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134044 Chrisshinohara 2004 XA14 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
134045 2004 XE22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
134046 2004 XM22 08/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
134047 2004 XG23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
134048 2004 XH23 08/12/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
134049 2004 XB24 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
134050 Rebeccaghent 2004 XU25 09/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134051 2004 XZ26 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134052 2004 XL27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134053 2004 XQ27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
134054 2004 XM28 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
134055 2004 XD36 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
134056 2004 XB37 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
134057 2004 XT37 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134058 2004 XX38 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134059 2004 XL43 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
134060 2004 XR43 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
134061 2004 XG45 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
134062 2004 XH48 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
134063 Damianhammond 2004 XP50 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
134064 2004 XF52 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
134065 2004 XP55 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
134066 2004 XK60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
134067 2004 XO60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
134068 2004 XS61 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134069 Miyo 2004 XP63 13/12/2004 Yamagata K. Itagaki 5,1 km MPC · JPL
134070 2004 XD64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
134071 2004 XL65 02/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
134072 Sharonhooven 2004 XZ65 02/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
134073 2004 XL66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
134074 2004 XN66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
134075 2004 XE68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134076 2004 XW69 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
134077 2004 XW71 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
134078 2004 XX76 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
134079 2004 XR78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
134080 2004 XE82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
134081 Johnmarshall 2004 XY87 09/12/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
134082 2004 XN89 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
134083 2004 XM98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134084 2004 XH100 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134085 2004 XE102 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
134086 2004 XR103 09/12/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
134087 Symeonplatts 2004 XU103 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
134088 Brettperkins 2004 XF104 09/12/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
134089 2004 XE105 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
134090 2004 XS105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
134091 Jaysoncowley 2004 XU110 14/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
134092 Lindaleematthias 2004 XD111 14/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134093 2004 XP111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
134094 2004 XR119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
134095 2004 XS119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
134096 2004 XA122 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
134097 2004 XC123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
134098 2004 XN124 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
134099 Rexengelhardt 2004 XC125 11/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
134100 2004 XH131 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL