Danh sách tiểu hành tinh/133001–133100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133001 2002 TF282 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133002 2002 TE286 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
133003 2002 TM289 10/10/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
133004 2002 TU290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133005 2002 TH296 11/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133006 2002 TZ298 12/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
133007 Audreysimmons 2002 TB317 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
133008 Snedden 2002 TU325 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
133009 Watters 2002 TT350 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,0 km MPC · JPL
133010 2002 UL5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
133011 2002 UN8 28/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
133012 2002 UT16 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
133013 2002 US22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
133014 2002 UD48 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
133015 2002 VK2 03/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
133016 2002 VY7 01/11/2002 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
133017 2002 VQ47 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133018 2002 VJ51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133019 2002 VJ56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
133020 2002 VP61 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133021 2002 VJ67 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133022 2002 VG73 07/11/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
133023 2002 VY118 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
133024 2002 VP120 12/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133025 2002 VC127 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133026 2002 WW11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133027 2002 XJ4 03/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
133028 2002 XH42 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133029 2002 XT45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133030 2002 XC69 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133031 2002 XM69 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133032 2002 XU102 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133033 2002 YD2 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
133034 2002 YZ2 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,4 km MPC · JPL
133035 2003 AP2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133036 2003 AX2 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133037 2003 AB3 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
133038 2003 AD10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133039 2003 AJ34 07/01/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
133040 2003 BB34 27/01/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
133041 2003 BU38 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
133042 2003 BX42 28/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
133043 2003 BC43 29/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
133044 2003 BM46 29/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
133045 2003 BH73 29/01/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
133046 2003 BC79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
133047 2003 CG4 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
133048 2003 CG15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
133049 2003 DU7 24/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
133050 2003 DB17 21/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
133051 2003 EH 02/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133052 2003 EA1 02/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133053 2003 EB17 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
133054 2003 EL40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133055 2003 EN40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133056 2003 EU43 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133057 2003 EC54 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133058 2003 ED54 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133059 2003 EC58 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133060 2003 FT7 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133061 2003 FT9 22/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133062 2003 FP20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133063 2003 FM23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133064 2003 FF47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133065 2003 FH54 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
133066 2003 FQ124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
133067 2003 FB128 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
133068 Lisaschulze 2003 HD1 21/04/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
133069 2003 HU29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133070 2003 HP31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133071 2003 HT35 27/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133072 2003 HC39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133073 2003 HZ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133074 Kenshamordola 2003 HW53 21/04/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
133075 2003 JX5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133076 2003 JO8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133077 Jirsík 2003 JZ10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
133078 2003 JU13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133079 2003 JO17 11/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
133080 2003 KZ9 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
133081 2003 KH16 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133082 2003 KV16 29/05/2003 Nashville R. Clingan 1,4 km MPC · JPL
133083 2003 MF2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133084 2003 MU4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133085 2003 MY4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133086 2003 MN5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133087 2003 MX5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133088 2003 MG7 26/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133089 2003 MQ8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133090 2003 MS9 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
133091 2003 MH10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133092 2003 MU11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133093 2003 NP 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133094 2003 ND5 05/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
133095 2003 NU6 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
133096 2003 NY7 08/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133097 2003 NE8 08/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
133098 2003 NM8 07/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133099 2003 NL11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
133100 2003 OJ1 18/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL