Danh sách tiểu hành tinh/132101–132200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132101 2002 CY208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132102 2002 CZ210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132103 2002 CV211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132104 2002 CM212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132105 2002 CA213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132106 2002 CF213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132107 2002 CR214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132108 2002 CP215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132109 2002 CS217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132110 2002 CV217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132111 2002 CA219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132112 2002 CX219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132113 2002 CN223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132114 2002 CE224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132115 2002 CL225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
132116 2002 CR225 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
132117 2002 CT226 05/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132118 2002 CG228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132119 2002 CY229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132120 2002 CL230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132121 2002 CW233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132122 2002 CZ233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132123 2002 CT237 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132124 2002 CW237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132125 2002 CT239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132126 2002 CE240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132127 2002 CO241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132128 2002 CG242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132129 2002 CB243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132130 2002 CH245 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132131 2002 CX246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132132 2002 CL247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132133 2002 CP247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132134 2002 CV248 14/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132135 2002 CN249 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132136 2002 CA252 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132137 2002 CZ255 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132138 2002 CA259 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132139 2002 CH269 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132140 2002 CT270 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
132141 2002 CJ272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132142 2002 CU272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132143 2002 CS277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132144 2002 CM280 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132145 2002 CU281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
132146 2002 CJ283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
132147 2002 CT284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132148 2002 CW284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
132149 2002 CN287 09/02/2002 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
132150 2002 CB288 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132151 2002 CV298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132152 2002 CY298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132153 2002 CJ307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132154 2002 CQ307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132155 2002 CO310 07/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132156 2002 CK311 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132157 2002 DD7 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132158 2002 DQ10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132159 2002 EP2 08/03/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
132160 2002 ES2 08/03/2002 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
132161 2002 EZ6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
132162 2002 EJ8 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,1 km MPC · JPL
132163 2002 EM9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
132164 2002 ED10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132165 2002 EM13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132166 2002 EO13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132167 2002 EH17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132168 2002 EC19 06/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132169 2002 EE20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132170 2002 EA21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132171 2002 EV21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132172 2002 EZ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
132173 2002 EU22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132174 2002 EX22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132175 2002 EA24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
132176 2002 EK26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
132177 2002 EN26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
132178 2002 EC27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132179 2002 EL27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132180 2002 ET27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132181 2002 EV27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132182 2002 EZ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132183 2002 EF28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132184 2002 EN28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132185 2002 ER28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132186 2002 EW29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132187 2002 EC30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132188 2002 EW30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132189 2002 EG31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132190 2002 EN34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
132191 2002 EF37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
132192 2002 EQ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132193 2002 EY39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132194 2002 EM41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132195 2002 EQ42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132196 2002 EU42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132197 2002 ES44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
132198 2002 EX44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
132199 2002 EB45 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
132200 2002 EQ45 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL