Danh sách tiểu hành tinh/131401–131500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131401 2001 LY 13/06/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131402 2001 LP3 13/06/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131403 2001 LS3 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131404 2001 LZ4 12/06/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
131405 2001 LB8 15/06/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
131406 2001 LB12 15/06/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
131407 2001 LR18 15/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
131408 2001 MN3 18/06/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
131409 2001 MX5 18/06/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
131410 2001 MN8 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
131411 2001 MN9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131412 2001 MP16 27/06/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
131413 2001 NT 08/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131414 2001 NB6 14/07/2001 Emerald Lane L. Ball 6,1 km MPC · JPL
131415 2001 NA19 13/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
131416 2001 OA 16/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
131417 2001 OC5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
131418 2001 OO5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
131419 2001 OH13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131420 2001 OO45 16/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131421 2001 OL58 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
131422 2001 OU71 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
131423 2001 OF77 29/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 6,4 km MPC · JPL
131424 2001 OZ79 29/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
131425 2001 OK81 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
131426 2001 OX93 27/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
131427 2001 OW98 26/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
131428 2001 OO100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131429 2001 OH101 27/07/2001 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
131430 2001 OX102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
131431 2001 PL4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
131432 2001 PX39 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
131433 2001 PB40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
131434 2001 PX40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
131435 2001 PD42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
131436 2001 QS11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131437 2001 QX37 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131438 2001 QS60 16/08/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
131439 2001 QK68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 1,2 km MPC · JPL
131440 2001 QB71 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
131441 2001 QS82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131442 2001 QX86 17/08/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
131443 2001 QH88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131444 2001 QA91 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131445 2001 QG94 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131446 2001 QP100 24/08/2001 Emerald Lane L. Ball 6,3 km MPC · JPL
131447 2001 QZ113 22/08/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
131448 2001 QD128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131449 2001 QL134 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131450 2001 QH151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131451 2001 QD174 26/08/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
131452 2001 QV186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
131453 2001 QR189 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131454 2001 QE190 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131455 2001 QG190 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
131456 2001 QF191 22/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
131457 2001 QJ191 22/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131458 2001 QA194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131459 2001 QC194 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
131460 2001 QE194 22/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
131461 2001 QF221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
131462 2001 QL227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
131463 2001 QT286 17/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
131464 2001 QK289 16/08/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
131465 2001 QU290 16/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
131466 2001 QU326 23/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
131467 2001 RZ5 08/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131468 2001 RM7 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131469 2001 RR9 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131470 2001 RN46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131471 2001 RY46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131472 2001 RV67 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131473 2001 RQ73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131474 2001 RA82 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
131475 2001 RL82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
131476 2001 RB92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131477 2001 RN93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
131478 2001 RV95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
131479 2001 RG99 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131480 2001 RY101 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
131481 2001 RT111 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131482 2001 SF30 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
131483 2001 SS34 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131484 2001 SU38 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
131485 2001 SO68 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
131486 2001 SZ78 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
131487 2001 SS90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131488 2001 SL94 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131489 2001 SA159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131490 2001 SJ164 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131491 2001 SW178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131492 2001 SP181 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
131493 2001 SP185 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131494 2001 ST227 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131495 2001 SW236 19/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
131496 2001 SM239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131497 2001 SQ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131498 2001 ST260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131499 2001 SU266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
131500 2001 SK270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,2 km MPC · JPL