Danh sách tiểu hành tinh/130401–130500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130401 2000 NX18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130402 2000 OP6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130403 2000 OZ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130404 2000 OQ16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130405 2000 OO17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130406 2000 OF25 23/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
130407 2000 OV29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130408 2000 ON32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130409 2000 OB33 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130410 2000 OW40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130411 2000 OU44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130412 2000 OT45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130413 2000 OO47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130414 2000 OU51 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130415 2000 OH57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
130416 2000 OJ58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130417 2000 OR58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
130418 2000 OV60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
130419 2000 PP 01/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
130420 2000 PB10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130421 2000 PN11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130422 2000 PZ15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130423 2000 PA16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130424 2000 PV18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130425 2000 PF19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130426 2000 PT21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130427 2000 PU21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130428 2000 PF22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130429 2000 PY22 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130430 2000 PM24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130431 2000 PQ24 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130432 2000 QM4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130433 2000 QO9 26/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,8 km MPC · JPL
130434 2000 QU11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130435 2000 QB12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130436 2000 QY13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130437 2000 QJ15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130438 2000 QS17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130439 2000 QO18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130440 2000 QW18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130441 2000 QQ20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130442 2000 QL24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130443 2000 QC26 26/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
130444 2000 QJ29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130445 2000 QV31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130446 2000 QO36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130447 2000 QZ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130448 2000 QP43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130449 2000 QY48 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130450 2000 QP50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130451 2000 QE56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130452 2000 QX56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130453 2000 QT59 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
130454 2000 QK61 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130455 2000 QD63 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130456 2000 QE63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130457 2000 QZ65 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130458 2000 QG66 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130459 2000 QZ66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130460 2000 QL67 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130461 2000 QR71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130462 2000 QU73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130463 2000 QR74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130464 2000 QU77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130465 2000 QF78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130466 2000 QL78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130467 2000 QO78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130468 2000 QQ79 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130469 2000 QQ80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130470 2000 QM82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130471 2000 QJ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130472 2000 QM85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130473 2000 QJ86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130474 2000 QU87 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130475 2000 QC90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130476 2000 QZ93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130477 2000 QK94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130478 2000 QY95 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130479 2000 QB97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130480 2000 QE97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130481 2000 QQ97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130482 2000 QX97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130483 2000 QX100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130484 2000 QY101 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130485 2000 QN103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130486 2000 QA106 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130487 2000 QJ112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130488 2000 QS112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130489 2000 QN113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130490 2000 QY116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130491 2000 QT117 29/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
130492 2000 QT118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130493 2000 QV118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130494 2000 QH120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130495 2000 QX126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130496 2000 QT127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130497 2000 QY127 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130498 2000 QW128 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130499 2000 QB129 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130500 2000 QR134 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL