Danh sách tiểu hành tinh/131501–131600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131501 2001 SX272 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
131502 2001 SW273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
131503 2001 SS279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
131504 2001 SX280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
131505 2001 SK283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131506 2001 SP288 28/09/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
131507 2001 SC305 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
131508 2001 SE318 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131509 2001 TK11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131510 2001 TV33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131511 2001 TL43 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131512 2001 TS46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131513 2001 TD69 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
131514 2001 TU79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131515 2001 TO96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131516 2001 TH117 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131517 2001 TN120 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
131518 2001 TW120 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131519 2001 TL191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131520 2001 TW192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131521 2001 TJ193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131522 2001 TW196 15/10/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
131523 2001 TY199 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131524 2001 TD236 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
131525 2001 UZ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131526 2001 UJ46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131527 2001 UQ52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131528 2001 UT52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131529 2001 UE73 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131530 2001 UO79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131531 2001 UL81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131532 2001 UK95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131533 2001 UV103 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
131534 2001 UQ104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131535 2001 UU111 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131536 2001 UW112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131537 2001 UV115 22/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
131538 2001 UH123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131539 2001 US133 21/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
131540 2001 UX150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131541 2001 UE153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131542 2001 UH153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131543 2001 UZ163 17/10/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
131544 2001 UD177 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131545 2001 UK209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131546 2001 VJ3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
131547 2001 VD12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131548 2001 VF17 11/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
131549 2001 VJ21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131550 2001 VX21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131551 2001 VX23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131552 2001 VG27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131553 2001 VN29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131554 2001 VK31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131555 2001 VS32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131556 2001 VP33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131557 2001 VS34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131558 2001 VB36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131559 2001 VU37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131560 2001 VT41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131561 2001 VN42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131562 2001 VR42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131563 2001 VY44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131564 2001 VR45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131565 2001 VX48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131566 2001 VM52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131567 2001 VG60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131568 2001 VK61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131569 2001 VE63 10/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
131570 2001 VJ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131571 2001 VM66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131572 2001 VT66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131573 2001 VX78 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131574 2001 VE86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131575 2001 VP86 13/11/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
131576 2001 VT86 13/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131577 2001 VW111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131578 2001 VT113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131579 2001 VA120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131580 2001 VX120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131581 2001 VG121 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
131582 2001 WK4 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131583 2001 WM4 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131584 2001 WT5 22/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
131585 2001 WW7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131586 2001 WH8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131587 2001 WA10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131588 2001 WF28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131589 2001 WW35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131590 2001 WV39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131591 2001 WX52 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131592 2001 WT64 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131593 2001 WH99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131594 2001 WL99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131595 2001 WP100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
131596 2001 XK 04/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131597 2001 XT2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131598 2001 XK6 12/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131599 2001 XM7 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131600 2001 XG9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL