Danh sách tiểu hành tinh/131001–131100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131001 2000 WJ180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131002 2000 WP188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131003 2000 WC192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
131004 2000 WT195 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
131005 2000 XF2 03/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
131006 2000 XW3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131007 2000 XL8 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131008 2000 XM8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131009 2000 XP9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131010 2000 XQ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131011 2000 XA10 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131012 2000 XJ10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131013 2000 XM10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131014 2000 XG13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131015 2000 XV15 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131016 2000 XX25 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131017 2000 XR26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131018 2000 XA27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131019 2000 XC31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131020 2000 XG32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131021 2000 XR33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131022 2000 XQ37 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131023 2000 XK38 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131024 2000 XD39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131025 2000 XO39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131026 2000 XE41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131027 2000 XP42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131028 2000 XQ42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131029 2000 XV42 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131030 2000 XG46 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131031 2000 XU46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131032 2000 XQ48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131033 2000 XG50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131034 2000 XZ52 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131035 2000 XV53 05/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
131036 2000 YE 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131037 2000 YN 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131038 2000 YP 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131039 2000 YO2 17/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131040 2000 YM8 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
131041 2000 YA13 24/12/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131042 2000 YF16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
131043 2000 YU25 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131044 2000 YB26 23/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131045 2000 YH32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131046 2000 YX32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131047 2000 YB35 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131048 2000 YM38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131049 2000 YP38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131050 2000 YF48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131051 2000 YK48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131052 2000 YW48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131053 2000 YY50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131054 2000 YA53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131055 2000 YP54 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131056 2000 YU54 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131057 2000 YG56 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131058 2000 YE58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131059 2000 YP59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131060 2000 YB62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131061 2000 YG62 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131062 2000 YG69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131063 2000 YP69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131064 2000 YA70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131065 2000 YS75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131066 2000 YF77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131067 2000 YO78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131068 2000 YT79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131069 2000 YD83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131070 2000 YY85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131071 2000 YR89 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131072 2000 YH91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131073 2000 YQ91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131074 2000 YZ92 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131075 2000 YP94 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131076 2000 YC103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131077 2000 YH105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131078 2000 YL106 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131079 2000 YG110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131080 2000 YC111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131081 2000 YG119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
131082 2000 YG121 21/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131083 2000 YV122 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131084 2000 YE123 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131085 2000 YL124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131086 2000 YT126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131087 2000 YM127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131088 2000 YZ131 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131089 2000 YY134 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
131090 2000 YY136 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131091 2000 YG140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131092 2000 YP142 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131093 2000 YV142 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131094 2001 AQ3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131095 2001 AW3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131096 2001 AT5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131097 2001 AG8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131098 2001 AL13 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131099 2001 AP13 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131100 2001 AB20 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL